D-vitamin mot covid-19 – den första studien som verkligen testat om det hjälper

D-vitamin mot covid-19 – den första studien som verkligen testat om det hjälper. Resultatet är också ruggigt tydligt.

Jacob Gudiol


Det är nästan precis två år sedan väldigt mycket förändrades här i Sverige. Pandemin drog igång mars 2020 och genast blev det ett väldigt fokus på att ”stärka immunförsvaret” från alla möjliga håll. De mer alternativa kretsarna drog så klart genast igång med speciella kostprogram eller träningsprogram som skulle ”boosta” immunförsvaret och liknande. Ju mer extrem rörelsen är desto mer extrema blev så klart de generella påståendena.

Till exempel är det en britt som ofta lyfts fram som en ”expert” på allting hälsa och kost inom lågkolhydratkoströrelsens som väldigt fort släppte en bok om hur du ska boosta immunförsvaret men sedan har samma guru varit väldigt mycket emot vaccinationerna mot covid-19. Det som verkligen har visat sig ge enorm boost till immunförsvarets förmåga att hantera SARS-CoV-2, dvs coronaviruset.

En sådan här sak som självklarts lyfts fram som väldigt viktigt för att stärka immunförsvaret och minska risken för allvarlig sjukdom är D-vitamin. D-vitamin finns i princip alltid där oavsett vilken sjukdom eller besvär som ska diskuteras eftersom det i princip alltid är så att där finns en korrelation mellan lägre nivåer av D-vitamin i blodet och sämre utfall. Det spelar ingen roll om vi diskuterar hjärt- och kärlsjukdom, cancer, psykisk hälsa, idrottsskador eller bara ”energi i vardagen” så hittar du den där korrelationen där.

Försäljningen av D-vitamin ökade också väldigt mycket under pandemin. Tidningen Läkemedelsvärlden gjorde till exempel en undersökning där de talade med apotekskedjorna i Sverige och där hade försäljningen ökat med 40% (1). Sen säljs det givetvis ännu mer via andra nätsidor och D-vitamin hittar du även i de vanliga matbutikerna idag.

För lite mer än ett år sedan skrev jag en artikelserie i två delar här på Tyngre. I den första delen gick jag igenom D-vitamin mer övergripande. Hur vi får i oss det, vilka nivåer som anses vara ok samt problemet med att tillskriva stora effekter till D-vitamin endast utifrån korrelationer då personer med mer hälsosamma liv i stort och som är friskare har högre nivåer av D-vitamin till stor del på grund av att det lever just mer hälsosamt och är friskare. Det finns idag väldigt lite som talar för att D-vitamin har någon stor påverkan åt andra hållet om vi inte talar om personer som verkligen har ordentlig brist på D-vitamin.

I den andra delen så tittade jag sedan mer specifikt på om D-vitamin möjligen kan minska risken för att åka på en förkylning eller att få covid-19 alternativt få allvarlig covid-19. Min summering där när det gällde frågan kring just covid-19 var enligt följande.

När det gäller risken att bli smittad av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och få covid-19 så är forskningen än så länge allt för dålig för att egentligen säga någonting. Mönstret här är det samma som i de flesta andra områden där man börjat titta på rena korrelationer mellan D-vitaminnivåer och risken för någon sjukdom. Det är resultat med stora effekter men som har stor osäkerhet. Troligen kommer det här att följa samma mönster som de tidigare för tex dödsfall, hjärt- och kärlsjukdom, cancer och förkylningar i att effekten antingen försvinner helt eller blir mycket mindre i faktiska interventionsstudier.

Sett till hur snacket var just då kring D-vitamin och covid-19 så kan nog den här summeringen har tolkats som väldigt pessimistisk just då. Men i själva verket var det vad man skulle kunna kalla för ”en lågoddsare”. Det vill säga, om jag hade satsat en massa pengar på att min gissning skulle visa sig bli korrekt senare så hade ingen insatt person velat vara särskilt villig att ge mig något bra odds. För det här ovanför var verkligen det mest väntade utfallet sett till all tidigare erfarenhet som finns när det gäller studier på D-vitamin och hälsa.

För några dagar sedan publicerades i alla fall den första verkliga studien som bidrar till stark evidens i frågan (2). Kan D-vitamin som kosttillskott till personer som inte redan har optimala nivåer D-vitamin öka chanserna för att de inte ska få covid-19 eller förbättra deras chanser att inte bli allvarligt sjuka om de ändå får covid-19?

Extra tillskott av D-vitamin för att försöka minska risken för covid-19

Det här var en så kallad fas 3 studie vilket jag har skrivit om tidigare här på Tyngre när det gäller covid-19 vaccinen. Väldigt kort så innebär det att man redan vet att det man ska testa inte är direkt farligt och man har även hittat en dos som man anser har hög chans att ha en effekt via mindre studier. Fas 3 studien är dock den studie som verkligen visar om det man testar fungerar mer i praktiken, i det här fallet om D-vitamin då skyddar mot covid-19. Här är en illustration över hur det ser ut med faserna med vaccin som exempel.

I den här studien inkluderade man totalt 6200 personer med en medelålder kring 60 år. Deltagarna delades sedan in i tre olika grupper enligt följande:

  • En grupp som fick 3200 IE per dag
  • En som fick 800 IE per dag
  • En kontrollgrupp som var lika stor som de två andra grupperna tillsammans

Där var ett undantag när det gäller vilka som fick D-vitamin och det var att alla deltagare som redan hade nivåer över 75 nmol/L som inte fick något tillskott oavsett grupp. Det här var dock endast 4% av alla deltagarna i studien så den delen har inte påverkar resultatet på ett relevant sätt.

Alla deltagarna följdes sedan över 6 månaders tid. Varje månad fick de svara på frågor kring alla möjliga typer av sjukdom med förkylningsliknande symptom och sedan hade man givetvis stenkoll på om de testade positivt för covid-19 under tiden och hur allvarlig den sjukdomen sedan blev. Förutom det här så var där också en mängd subgruppsanalyser där jag kommer att nämna några senare. Studien är fritt tillgänglig för alla i fall du vill läsa allt (2).

Hela den här studien var förregistrerad och jag nämnde faktiskt att den var på gång redan i min artikel från januari förra året. Att en studie är förregistrerad är ett stort plus när det gäller styrkan i evidensen. För vi vet att forskarna tänkte göra precis så som de nu har gjort och de har även redovisat de sakerna som de på förväg sa att de skulle redovisa.

D-vitamin höjder nivåerna men hade ingen effekt alls på risken för covid-19

Som väntat höjdes D-vitaminnivåerna hos deltagarna i studien som hamnade i någon av grupperna där man gav D-vitamin. Vid studiens start låg grupperna kring 40 nmol/L och vid studiens slut, i juni 2021, såg deltagarnas genomsnittliga D-vitaminnivåer ut enligt följande.

Det här var dock den enda verkliga effekt som man fann i studien. När det gällde antalet personer som fick covid-19 och hur allvarlig deras sjukdom då blev så funkade D-vitamin inte alls. Om något så gick det bäst för kontrollgruppen. Inga skillnader var dock statistisk signifikanta.

Som du kan se var det många som hamnade på sjukhus av de smittade. Det beror på att deltagarna i studien var övervägande äldre personer och risken för sjukhusinläggning är väldigt hög i den åldern.

Förutom just covid-19 så tittade man på alla typer av bekräftade infektioner i övre luftvägarna och även där fann man ingen som helst effekt och även här var resultatet om något bättre för kontrollgruppen. Observera att det här också inkludera bekräftade fall av covid-19.

Även när man exkluderade alla i kontrollgruppen som tog D-vitamin var effekten noll

Nu är det här en studie på tusentals människor och när det är tusentals människor som får olika direktiv så kan man vara säker på att det aldrig är så att de alla följer direktiven som de får till punkt och pricka. I den här studien var det så att ungefär hälften av deltagarna i kontrollgruppen uppgav att de tog D-vitamin som tillskott. Samtidigt var det så att alla deltagarna som skulle ta D-vitamin inte var särskilt bra på att ta sina piller, det gällde drygt 5%.

Så därför gjorde man en extra analys där man plockade bort alla i kontrollgruppen som tagit D-vitamin och alla deltagarna som skulle ta D-vitamin men som inte hade varit bra på att göra det från interventionsgrupperna.

Den här förändringen gjorde att skillnaderna i D-vitaminnivåer mellan grupperna ökade ännu mer. Kontrollgruppen hade nu ett genomsnittligt värde på 53,7 nmol/L medan tillskottgrupperna låg på 79,5 och 103,4 nmol/L för 800 IE respektive 3200 IE gruppen.

När det gällde risken för covid-19 så hände de dock inget nämnvärt med den. Här kan du se resultatet för covid-19 smitta, sjukhusinläggning pga covid-19 och någon form av bekräftad infektion i övre luftvägarna.

Förutom den här subgruppsanalysen så tittade man även på vaccinationsstatus. Där var ingen skillnad mellan deltagarna varken när det gäller när de fick sitt vaccin och hur många som valde att vaccinera sig i de olika grupperna.

Andra rapporterade ”adverse events” i studien

Som jag nämnde ovan var det här en fas 3 studie och man hade även samlat in så kallade ”adverse events” i den här studien. Adverse events låter ganska allvarligt men i stora drag är det bara saker som händer personer under studiens gång som är lite mer allvarliga, ofta kräver de sjukhusvård. Det är dock inget som faktiskt säger att det nödvändigtvis måste bero på det som görs i studien.

Den här typen av rapportering av adverse events har missbrukats något enormt från antivaxxare sedan covid-19 vaccinen blev godkända så jag tänkte därför att det kunde vara intressant att titta kort på hur de såg ut i den här studien. När deltagarna antingen fick 800 IE D-vitamin eller 3200 IE D-vitamin.

Totalt sett var där 363 händelser i den här studien som ansågs vara allvarliga (7 dödsfall). Av dessa skedde 196 stycken i de två grupperna som fick D-vitamin och 168 stycken i kontrollgruppen. Inget av det här bedömdes dock ha berott på att deltagarna deltog i studien. Men vill du smutskasta D-vitamin så har du ju lite ammunition nu 😉

Summering – inget talar för D-vitamin ger ett betydande skydd mot covid-19

Det här en studie av riktigt hög kvalité där resultatet blev ett ruggigt tydligt nollresultat. Rent forskningsmässigt var det lite synd att studien pågick över en period då det var ganska låg smitta i England där studien utfördes. Samtidigt är där inte ens en tendens till någon effekt alls från D-vitamin i den här datan så det är inte särskilt stor sannolikhet att fler smittade hade ändrat mönstret särskilt mycket.

Sen är det trots allt en studie och det är alltid bra med flera studier med snarlika upplägg som bekräftar varandra. Men det här resultatet tillsammans med tidigare kunskap kring D-vitamin mot andra luftvägsvirus gör att sannolikheten att D-vitamin skulle ha en betydande effekt mot covid-19 extremt låg. Där kanske är en effekt, men då är den i storleksordningen att du kanske kan se det statistiskt om du har tiotusentals deltagare i väl kontrollerad studie. När effekten är så liten så är den i princip praktiskt meningslös för varje enskild individ.

Vill du skydda dig mot covid-19 så vaccinerar du dig mot covid-19 så ditt eget immunförsvar sen kan skydda dig bättre mot viruset. Det har man visat fungerar mot covid-19 i studier likt den jag tog upp här. Och man har visat att effekten är mycket större och det resultatet är dessutom upprepat i en väldig massa studier idag.


Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash


Liknande artiklar
Ultraprocessad mat leder till fler trafikolyckor

Avsnitt 115 av Hälsoveckan och det blir ännu en gång en diskussion kring ultraprocessad mat.

15 apr. 2024

Varför RCTs ofta ses som bästa evidens

Jacob, Erik och framför allt Linnea berättar i det här avsnittet om vad interventionsstudier är.

9 apr. 2024

Varför tränar vissa elitidrottare så lätt på gymmet?

Frågeavsnitt av Tyngre Träningssnack där Jacob och Wille diskuterar tre lyssnarfrågor.

3 apr. 2024

Vanliga frågor och missuppfattningar kring koffein

Jacob och Erik diskuterar koffein i avsnitt 113 av Hälsoveckan by Tyngre.

2 apr. 2024

Gudiol om periodisk fasta och hormoner

Långt och böljande samtal med Jacob, om bland annat periodisk fasta, hormonbalans och andra "sanningar".

1 apr. 2024

Hur är kvalitén på träningsstudier rent vetenskapligt?

Jacob och Wille diskuterar artikeln Risk of bias in exercise science: A systematic review of 340 studies i veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack.

27 mars 2024

Varför vi vet väldigt lite om människors fysiska aktivitet

Jonatan Fridolfsson gästar Tyngre Träningssnack för att berätta om sin forskning på hur vi mäter fysisk aktivitet.

20 mars 2024

Hur du läser en ingrediensförteckning och näringsvärdetabell

Jacob, Erik och Caroline förklarar vad du kan ha för nytta av en ingrediensförteckning och näringsvärdetabell.

19 mars 2024

Du får troligen inga speciella effekter från din fasta

Det har varit i princip omöjligt att missa all hype kring fasta de senaste 5 åren. Men hur effektivt är det egentligen?

Jacob Gudiol

14 mars 2024

Hur styrketräning påverkar aptiten

Avsnitt 435 av Tyngre Träningssnack handlar om hur träning, och framför allt styrketräning, verkar påverka människors aptit på kort och lång sikt.

13 mars 2024

Toppar av blodsocker, blodfetter och inflammation efter en måltid

Linnea och Jacob diskuterar vad som händer timmarna efter det att du har ätit en måltid, under den så kallade postprandiella fasen.

12 mars 2024

Jacob Gudiol dissekerar alla våra och ERA frågor

Dagens gäst behöver nog ingen närmare presentation, men han är experten som ofta syns i olika mediesammanhang. Man kan säga att Jacob Gudiol TAR över dagens avsnitt. Ett spännande avsnitt.

11 mars 2024

Kontroverser kring styrketräningsvolym och muskelökningar

Wille och Jacob diskuterar en nyligen publicerad artikel kring styrketräningsvolym och muskelökningar.

28 feb. 2024

Om serien om ultraprocessad mat i SvD

I avsnitt 108 diskuteras en artikelserie på hittills tre delar kring ultraprocessad mat som har publicerats i Svenska Dagbladet de senaste veckorna.

27 feb. 2024

Nutritionsforskning är svårt och får för lite forskningspengar

I avsnitt 107 diskuterar Jacob, Linnea och Erik olika utmaningar som finns kring nutritionsforskning idag.

20 feb. 2024

Hur screening och förebyggande tester kan göra så du mår sämre

Med det nya året kommer många personers ambitioner att börja om på nytt med fokus på hälsa och välmående. Hur relevant är det då med hälsotester och screeningar?

Jacob Gudiol

13 feb. 2024

Kost vid typ 1-diabetes

Linnea och Jacob gästas av dietisten och doktoranden Sofia Sterner Isaksson som berättar om sitt arbete med typ 1-diabetes.

30 jan. 2024

Spännande ämnen med Wille

Vi ringer upp kompisen Wille Valkeaoja, som ger oss det senaste om punktförbränning, andningsmanipulationer, styrketräning för löpare och massor av andra spännande grejer.

29 jan. 2024

Styrketräningssnack och fysiologi med Tommy Lundberg

Tommy Lundberg är tillbaka i Tyngre Träningssnack. Vi snackar bland annat om hans arbete kring talangutveckling.

17 jan. 2024

Tips för att fortsätta med träningen på längre sikt

Träning påstås få människor att må bättre. Så hur gör vi då för att få folk att fortsätta med det? Jacob Gudiol väger in i frågan.

Jacob Gudiol

15 jan. 2024

Vad skiljer de som blir hundra år från oss andra

I avsnitt 426 av Tyngre Träningssnack gästar forskaren Karin Modig som de senaste 10 åren har forskat på hälsosamt åldrande.

10 jan. 2024

Fysisk aktivitet, stillasittande och antal steg per dag för god hälsa

Ulf Ekelund är tillbaka som gäst i Tyngre Träningssnack för en uppdatering kring hans forskning och övriga arbete sedan han var med senast i podden för nästan precis fem år sedan.

3 jan. 2024

Dr Neuman om vad som verkligen betyder nåt

Besök av Nicklas Neuman, där vi snackar om den faktiska betydelsen av ett antal olika kostaspekter. Både för hälsa & för presstation.

11 dec. 2023

Mens och träning

Avsnittet tillägnas frågan kring menstruation och träning. Jacob och Caroline tar hjälp av gynekologen och forskaren Helena Kopp Kallner.

5 dec. 2023

Ett troligen förfalskat studieresultat blir replikerat

Veckans ämne är någonting som var uppe för diskussion flera gånger om i Tyngre Rubriker för flera år sedan, Brian Wansink och hans studier som ingen egentligen vet om de ens blev genomförda.

21 nov. 2023

Stressade mitokondrier och blodsockerkontroll hos idrottare med Mikael Flockhart

Mikael Flockhart är tillbaka i som gäst i Tyngre Träningssnack. Vi diskuterar fortsättningen på hans forskning på mitokondriernas svar vid extremt hård konditionsträning.

8 nov. 2023

Långsnack med Jacob Gudiol

Ett långt och böljande avsnitt där vårt samtal med Jacob tar flera olika vägar, men där merparten ändå handlar om blodsocker.

30 okt. 2023

Avsnittet om omega-3 och omega-3 index

Avsnitt 415 av Tyngre Träningssnack handlar om omega-3 och mer specifikt fettsyrorna EPA och DHA. En uppföljning på artikeln med andra ord.

25 okt. 2023

Fetmaparadoxen – när de lagom tjocka lever längre

Veckans avsnitt handlar om två olika artiklar i DN. Om att lagom tjocka lever längre och vad som utmärker 100-åringar.

17 okt. 2023

Omega-3 index – är det värt att bry sig om?

Det senaste året har jag märkt av en ökning när det gäller intresset kring något som kallas för omega-3 index. Här förklarar jag lite vad det är.

Jacob Gudiol

16 okt. 2023

Vad händer om man byter sockersötad läsk mot lightläsk?

Ett ämne som aldrig verkar sluta att intressera människor är frågan om huruvida det är bättre eller inte med lightdrycker istället för sockersötade drycker.

Jacob Gudiol

21 sep. 2023

Periodisering är en myt

Periodisering är ett populärt ord men samtidigt kan det betyda väldigt olika saker för olika människor och i olika sammanhang.

20 sep. 2023

Vad Jacob och Wille har ändrat i sina liv baserat på forskning

Avsnitt 409 av Tyngre Träningssnack och Jacob och Wille diskuterar några lyssnarfrågor.

13 sep. 2023