I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre utgår vi ifrån en nyligen publicerad studie på så kallat intuitivt ätande med titeln, Intuitive eating in general aspects of eating behaviors in individuals with obesity: Randomized clinical trial.

Vi breddar dock diskussionen väldigt mycket och vi försöker förklara vad som menas med intuitivt ätande samt att definitionen på vad det ska innebära kan variera en hel del beroende på kontext och situation. Efter det diskuterar vi även lite kring den tidigare forskningen på ämnet och behovet av bättre studier där man har en rimlig jämförelsegrupp och tydliga utfall.

Vad säger dagens forskning om intuitivt ätande?

  • 00:00:00 Livet börjar återgå till en mer strukturerad form för panelen
  • 00:07:26 Vilka effekter vet vi kommer från intuitivt ätande
  • 00:10:48 Det finns ingen bestämd definition på vad intuitivt ätande ska inkludera
  • 00:17:23 Kan kroppen verkligen känna av vad som är dåligt för den?
  • 00:22:05 Restriktivt ätande behöver inte vara orsaken till problemet utan istället ett försök att lösa problemet
  • 00:25:54 De stora delarna kring intuitivt ätande som de flesta nog är överens kring
  • 00:27:49 När något är dåligt definierat blir det alltid nyttjat inom pseudovetenskapen
  • 00:29:46 Upplägget på studien och dess resultat
  • 00:36:28 Tidigare studier på intuitivt ätande och mindful eating
  • 00:41:08 Avslutningsvis: Du behöver en bra kontrollgrupp

Här laddar du ner avsnittet Vad säger dagens forskning om intuitivt ätande? som mp3: Avsnitt 28

Mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by The BlackRabbit on Unsplash