Hör “Handsome” Hansson berätta om upplevelserna från Worlds Strongest Man, om sin prestation på Sveriges Starkaste och om sin extrema revanschlust inför Tyngre Giants Live Qualifier under Tyngre Classic IV.

Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss

Hålltider
00:11:49 – "Handsome" in
00:40:09 – "Handsome" ut