Jacob och Wille gästas av forskaren Kerry McGawley som berättar om sitt forskararbete på Vintersportscentrum. Inledningsvis får vi höra om Kerrys väg från att ha spelat fotboll på hög nivå till att börja studera träningsfysiologi, läsa en master i Australien och sedan forskarstudier i Europa innan hon hittade vill Mittuniversitetet och Vintersportcentrum.

Därefter diskuterar vi också en hel del kring frågan om forskning på idrottande kvinnor som är eftersatt i förhållande till forskningen på män. Vi fortsätter med att prata kring bristen av kunskap och information som finns kring hur fysiologin hos kvinnor kan påverkas av träning, energiintag och hormoner från preventivmedel.

Kerry McGawley om forskning på kvinnliga idrottare:

 • 00:00:00 Inledningsvis – Jacob har kört ett coopertest (3km löpning)
 • 00:07:59 Vidare till en introduktion av Kerry McGawley och hennes väg till Sverige
 • 00:11:09 Därefter – doktorandstudier utomlands skiljer sig ofta mycket från de i Sverige
 • 00:15:19 Kerrys fascination över skidåkare och deras fysiologiska värden
 • 00:18:30 I Sverige finns inget system för hur idrottare ska få vetenskapligt stöd
 • 00:21:30 Studier på repeated sprint ability
 • 00:24:46 Dessutom – Forskning på critical power och en kritisk syn på konceptet efteråt
 • 00:34:45 Kerrys första arbete på Vintersportcentrum – blockintervaller
 • 00:42:26 Tränare och forskare kommer fram till studier tillsammans
 • 00:49:38 Likaså – det mesta av forskningen på elitidrottare blir observationsstudier
 • 00:55:27 Elitidrottarna får lära sig mycket av att vara med i studier
 • 00:56:52 Diskussion kring kvinnor inom forskning och i forskarvärlden
 • 01:03:26 Kvinnor är med mindre och bedöms ofta som sämre
 • 01:08:23 Färre tidigare aktiva lär ge färre tränare
 • 01:14:36 Det saknas kunskap inom idrotten kring frågor som berör menstruation och energiintag
 • 01:24:35 Men behöver man ta hänsyn till menscykeln hos kvinnliga deltagare i träningsstudier?
 • 01:29:37 Ännu finns mycket som påverkar prestation och menscykeln är ingen stor grej i allt det för de flesta idrottare
 • 01:34:37 Annan forskning som saknas är på gruppen idrottare 35-60 år
 • 01:39:02 Avslutningsvis – Kerry vill också utföra fler studier på formtoppning

Här laddar du ner avsnittet Kerry McGawley om forskning på kvinnliga idrottare som mp3: Avsnitt 389

Mer om Träningssnack

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss


Photo by Quino Al on Unsplash