Det blir en väldigt intressant diskussion kring ämnets historia, utveckling och saker som är intressant att fundera på inför framtiden.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 324

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss


Ur innehållet:

 • 00:00:00 Wille har haft covid-19
 • 00:01:48 Gudiol har låga förhoppningar att han ska klara sig
 • 00:08:28 Veckans gäst, Professor Suzanne Lundvall
 • 00:13:05 Idrottsundervisningen bör kanske förändras när barnen blir äldre
 • 00:15:19 Vad är syftet med idrott och hälsa som ämne?
 • 00:18:09 Suzannes forskning på ämnet idrott och hälsa
 • 00:23:06 Ämnet skiljer sig åt ganska mycket mellan olika länder i världen
 • 00:27:11 Ämnets utveckling i Sverige över tid
 • 00:32:11 Hur övergången till ämnet idrott och hälsa har påverkat undervisningen
 • 00:38:36 Idrotten behöver introducera eleverna för mycket men allt måste inte vara med under alla skolår
 • 00:41:21 Ska idrottslektionerna i sig försöka förbättra hälsan genom det som görs för stunden?
 • 00:44:11 Kan man inte integrera en del av hälsodelen i andra ämnen?
 • 00:47:44 Hur mäter man om hälsodelen blir uppnådd under utbildningen?
 • 00:49:45 Problemet med att ungdomar inte känner sig trygga
 • 00:54:51 Hur får vi ungdomar att gilla rörelse så de fortsätter med det även när de inte har skolidrott senare
 • 01:05:59 Synen på nivågruppering på idrottslektionerna
 • 01:14:29 Hade det räckt med godkänt eller icke godkänt i idrott och hälsa?
 • 01:19:49 Ska eleverna få betyg efter deras insats istället för deras kunskap?
 • 01:24:16 Vem är det som bestämmer vad som ingår i ämnet idrott och hälsa?

Photo by Patrick Schneider on Unsplash