För ungefär 2,5 år sedan skrev jag en artikel här på Tyngre om en väldigt intressant studie som var utförd på möss där man verkade ha funnit någon typ av inbyggd våg som påverkade deras vikt, Har kroppen en inbyggd våg som hjälper oss hålla vikten?. Vi tog även upp samma studie i avsnitt 68 av Tyngre Rubriker som du kan lyssna på här under med start direkt i avsnittet.

För att inte behöva upprepa allting kring eventuella mekanismer här så säger jag bara att de via flera olika försök la fram ett ganska övertygande argument för att det verkade hända någonting hos mössen som gjorde att de började gå ner i vikt om man på något vis fick dem att väga mer.

Den här studien fick mycket rubriker när det begav sig och en av spekulationerna från den här nyheten var att människor eventuellt skulle kunna gå ner i vikt om de bar en viktväst under dagarna. Jag var bland annat med i ett avsnitt av Landet Runt där jag fick lite frågor kring det här vilket kanske säger en del om det genomslag som den första studien finns.

För några dagar sedan så publicerades däremot en studie som egentligen är långt mer intressant men nu i Coronatider så är det tyvärr inte särskilt mycket annat som får plats i vetenskapsrapporteringen. Studien i fråga är en uppföljningsstudie från samma forskargrupp i Göteborg där de har låtit människor med fetma bära en viktväst minst åtta timmar per dag i tre veckor (1).

11 procents extra kroppsvikt från en viktväst

Totalt inkluderades 69 personer i 50 års åldern i den här studien. Det är ganska mycket ändå sett till att det här nog mest får ses som någon typ av pilotstudie. När deltagarna rekryterades till den här studien så visste de redan från början att målet var viktnedgång och att metoden skulle vara att de fick bära en viktväst.

Deltagarna delades in i två grupper där den ena gruppen fick en viktväst som endast vägde 1% av deras kroppsvikt medan den andra gruppen fick en viktväst som vägde 10% av deras kroppsvikt. Deltagarna i studien hade en BMI mellan 30-35. På grund av den stora skillnaden i vikt mellan västarna så är det nog ganska självklart att deltagarna har vetat i vilken grupp de hamnat i den här studien.

Direktiven var att deltagarna skulle bära viktväst i minst åtta timmar per dag men inte medan de sov. Tiden för studien var endast 3 veckor och det är lite oklart varför. Det primära resultatet i den här studien var förändring i vikt vilket man mätte med en våg som dessutom tittade på kroppssammansättningen med så kallad bioimpedans. Du har antagligen stött på den här typen av vågar och resultatet från dem kan variera en hel del beroende på vad du har gjort precis före mätningen (2). Så när det gäller förändringar i fettmassa och muskelmassa i den här studien så är de inte särskilt tillförlitliga.

Allting i övrigt med själva studiens rapportering verkar kanon och forskarna förregistrerade vad de tänkte studera och det har inte avvikit från det i den faktiska rapporteringen av resultatet senare.

En tung viktväst gav viktnedgång

Resultatet i den här studien blev en tydlig viktnedgång för deltagarna som bar den tyngre viktvästen. Totalt tappade de i genomsnitt 1,6 kg vilket var 1,3 kg mer än gruppen som fick bära på den lätta viktvästen.

När det gäller förändringarna i fettmassa och muskelmassa så pekar resultaten mot att deltagarna som fick bära en tung viktväst i princip uteslutande hade tappat fettmassa under studietiden. Det finns som jag nämnde en osäkerhet här i studiens mätmetod men den stora skillnaden mellan grupperna och det faktum att det faktiskt ändå är drygt 30 personer per grupp gör att jag känner mig säker på att det faktiskt varit mestadels fettmassa som deltagarna har tappat.

Förutom sakerna här ovanför så mätte forskarna även en mängd olika saker så som blodsocker, blodfetter, olika hormoner med mera hos deltagarna före och efter. I stort kan det resultatet summeras med att man inte fann några skillnader mellan grupperna efter de tre veckorna även om där var en liten viktnedgång i LDL kolesterol hos gruppen som fick bära tung viktväst.

För att försöka ha lite kolla på vad deltagarna åt så fick de även fylla i ett frågeformulär en gång varje vecka kring vad de hade ätit under veckan som gått. Den här typen av metoder är inte särskilt tillförlitliga när det gäller att mäta energiintag men man fann i alla fall inga signifikanta skillnader över tid.

En sak till som är viktigt att ta upp här är att deltagarna som fick bära en tung viktväst rapporterade fler negativa biverkningar under studiens gång. Det som ökade var smärta i leder och muskler samt svullnad i benen. Inte direkt förvånande då de här personerna faktiskt har burit runt på en viktväst på ungefär 10 kg nästan hela tiden de varit vakna.

Summering

Det är verkligen ett intressant fysiologiskt fenomen som forskarna har hittat hos möss och den här studien tycker jag definitivt gör det intressant att studera vidare på människor. Samtidigt så håller jag kvar vid mina reserveringar från den förra artikeln jag skrev. Det här fenomenet har nog inte särskilt stor praktisk nytta när det gäller mer långsiktig viktnedgång. Främst av två olika anledningar:

Den första anledning är för att när man gjorde det här på möss så var det inte så att de tappade allt onödigt fett de hade på kroppen. Istället så gick de ner ungefär så mycket vikt som lastades på dem men sedan började de gå upp i vikt igen. Så den extra vikten verkade mer rubba att balansen var lite upp och nedåt men det gav ingen permanent effekt. Så en mus med 10% extra kroppsvikt hade 10% mindre kroppsvikt från fett på kroppen jämfört med en mus med samma diet och livsstil i övrigt. Samtidigt kunde ändå musen med extra vikt fortfarande vara fet.

Den andra anledningen är så klart att det säkerligen är få människor som kan tänka sig att leva livet med en viktväst bara för att de ska ha några kilo mindre fett på kroppen. Några veckor kan nog de flesta acceptera och då kommer kanske en viktnedgång. Men sedan när viktvästen försvinner så är det inte särskilt mycket som talar för att viktnedgången blir bestående.

Vi diskuterade även den här studien i Tyngre Radio när jag var gäst hos Alex och Andreas och där tog jag upp att det här ändå kanske skulle kunna vara något för personer som bara behöver gå ner tillfälligt i vikt. Om du till exempel behöver gå ner några kilon för att nå en viktklass eller om du vill bli av med några kilon för att se snyggare ut i spegeln tillfälligt så kanske det som de har gjort i den här studien kan hjälpa dig? Det är definitivt en intressant aspekt på det hela. Då kanske en viktväst kan fungera?

Det här tog vi upp i avsnitt 349 av Tyngre Radio med start från minut 24 om du är intresserad av att lyssna på det.