Jag har skrivit flera gånger om här på Tyngre‌ om hur otroligt svårt, för att inte säga oftast praktiskt omöjligt, det är att verkligen få en precis bild av hur många kalorier man äter varje dag. Främst har jag nämnt det i del 2 i min artikelserie kring energibalans:

Det som kan verka enkelt när man läser en näringsvärdetabell på ett paket man köpt i affären blir väldigt fort riktigt komplicerat när man försöker sätta sig in i det.

Under väldigt många år hman de vanliga så kallade Atwater-‌ faktorerna för att räkna ut att nötter innehåller ungefär 600 kcal per 100 gram. Atwater‌ är väldigt kort orsaken till att vi idag säger att fett ger ungefär 9 kcal/gram medan kolhydrater och protein ger 4 kcal/gram. Det är från början en forskare på 1800-talet som hette Wilbur Olin Atwater‌ som försökte räkna ut hur mycket energi vi verkligen fick i oss från den maten vi åt och hans resultat visade alltså att det i snitt var 9 kcal/gram från fett och 4 kcal/gram för kolhydrater och protein.

Redan på 1800-talet så insåg dock Atwater‌ att hans medelvärden var just det, medelvärden. Han fann att det fanns en viss variation mellan olika typer av fetter, kolhydrater och proteiner. Den här variationen har man dock inte ansett vara viktig nog för att använda särskilt ofta rent praktiskt och när du läser energiinnehållet på en förpackning så är den vanligen uppskattad baserad på medelvärdena.

Redan här kan alltså det kalorivärde du läser på en förpackning skilja sig från det faktiska kalorivärdet. Utöver det så är ju också mängden av olika ingredienser på en förpackning en liten uppskattning den med. Rent lagmässigt har jag för mig att energiinnehållet inte får skilja sig mer än 10 procent men jag har inte hittat någon info som bekräftar det just nu.

Nötter än extra komplicerat då vi ofta inte tar upp allt

Om vi kommer tillbaka till nötter så är däremot problemet ännu större än det jag nämnt här ovanför. På senare år har man nämligen visat att en hel del av det vi äter när vi äter nötter kommer ut igen via avföringen. Våra magsäckar klarar helt enkelt inte av att bryta ner nötterna fullt ut så en hel del av energin (samt näringen) försvinner alltså ut i andra änden istället för att tas upp av kroppen.

Det här är också något jag har nämnt lite kort i tidigare artiklar och framför allt tog jag upp det när det florerade en mängd artiklar på nätet om en kille som påstått sig ha ätit 5000 kcal i tre veckor och endast gått upp 1,3 kg.

Hur mycket av energin i nötterna du äter som ändå tas upp har det dock kommit en del varierande siffror på. Vanligen brukar det ligga mellan 60-80 procent av energin men jag har sett en del värden som även ligger lite utanför det spannet.

För några dagar sen publicerades en studie som bidrar med en liten förklaring till varför siffrorna varierat en del från studie till studie (1).

Naturella, rostade, rostade och hackade eller malda mandlar

Det man gjort i den här studien är att man har haft försökspersoner som fått äta standardiserade dieter över fyra olika treveckorsperioder. Under varje period har de sen fått äta 42 gram mandlar per dag där mandlarna kommit i lite olika format. De var antingen naturella, rostade, hackade och rostade eller malda till smör.

Under perioden som deltagarna fick de här nötterna har den sen även samlat in all sin avföring, både nr 1 och nr 2. Insamlingen började efter 9 dagar på varje diet för att försökspersonerna skulle ha tid på sig att anpassa sig för kosten. Resultatet för deras mätningar kan du se i diagrammet här under.

Som du kan se är det främst när mandlarna är väl malda till ett smör som du faktiskt tar upp i princip all energin som finns i nötterna. I de andra tre situationerna var det endast ungefär 70-75 procent av energin som togs upp.

Summering – nötsmör är inte det samma som hela nötter

Förutom att det här kan vara relevant information för den som håller på med en diet och verkligen försöker ha koll på sitt kaloriintag så tycker jag främst att den här informationen är relevant ur aspekten att processande faktiskt förändrar ett livsmedels egenskaper även om man inte tar bort eller lägger till någonting från själva livsmedlet.

Processande förändrar livsmedel, ibland mot det bättre och ibland mot det sämre. I det här fallet tittade man till exempel inte på upptaget av de näringsämnen som mandel faktiskt är ganska rikt på. Det är troligt att även det blev bättre när deltagarna fick mandelsmör. Det negativa är så klart att energiupptaget samtidigt blev större och gissningsvis är det dessutom mycket lättare att äta mycket av mandelsmör jämfört med naturella mandlar.