Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss

Hålltider‌
00:11:19 – Gästen in
01:13:26 – Gästen ut

Omslagsfoto: kristallen.tv