Jacob Gudiol är tillbaka på Tyngre Radio. Föga förvånande blir det då både insiktsfullt, kompetent och smådrygt i detta superlånga avsnitt.

Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss

Hålltider‌
00:10:00 – Gästen in
01:43:58 – Gästen ut