Ungdomars matvanor är kartlagda, forskare vill utföra studier kring salt på fångar i USA och svenska universitet är trötta på att bli blåsta av vetenskapliga tidskrifter.

Livsmedelsverket har försökt kartlägga hur våra ungdomar äter här i Sverige och bilden som målas upp är svårtolkad men verkar ganska väntad.

Om för mycket salt är dåligt för hälsan eller inte och i så fall vad som är för mycket eller för lite salt är någonting som har diskuterats flitigt i en väldig massa år bland forskare och troligen får vi inte något ordentligt svar förrän man utför en längre RCT studie på ämnet. Nu har man föreslagit en sådan i USA där man tänker sig att studien ska utföras på fångar i olika fängelser runt landet vilket inte är helt oproblematiskt rent etiskt.

Till sist diskuterar vi den sjuka branschen som är publicering av studier och att Svenska universitet har tagit ett steg mot att försöka göra den till någonting bättre framöver.

Medverkar i panelen denna gång gör Jenny Ågren, Jacob Gudiol, Caroline Mellberg, Jacob Papinniemi & Wille Valkeaoja

Hålltider:

  • 00:00 Hur ungdomar i Sverige äter – Riksmaten Ungdom 2016-2017
  • 28:52 Salt, hälsa och etiken kring att utföra studier på fångar
  • 50:19 Svenska Universitet avslutar sina abonnemang med Elsevier

Du laddar hem avsnitt 88 här.
RSS-feeden för prenumeration är: http://tyngrerubriker.libsyn.com/rss