Har snus inte orsakat något dödsfall någonsin? Hur kommer det gå när stockholm stad ska införa 60 min fysisk aktivitet för alla skolbarn och är det bäst att styrketräna eller konditionsträna i fall du vill leva länge?

En aningen desarmerad panel tar denna vecka hjälp av Daniel Berglind samtidigt som Jacob Papinniemi tar över taktpinnen i veckans avsnitt av Tyngre Rubriker.

Stockholm stad ska införa 60 minuters obligatorisk rörelse i skolan varje dag men har politikerna verkligen tänker igenom vad det är som de vill ska göras? Panelen är lite tveksam sett till den informationen som har presenterats fram tills nu.

Snus klassas ofta inom samma kategori som rökning när man pratar om hälsa men det finns idag inget fog alls för det och den forskning som finns pekar istället mot att det verkar vara ganska neutralt mot hälsan.

Avslutningsvis diskuteras en epidemiologisk studie med ett roligt resultat som av allt att döma troligen kommer visa sig vara fel när man undersöker frågan på ett bättre sätt.

Medverkar i panelen denna vecka gör Jenny Ågren, Jacob Papinniemi, Jacob Gudiol och Daniel Berglind

Hålltider:

  • 00:00 En timme fysisk aktivitet för alla grundskolebarn i Stockholm
  • 13:19 Snus är inget folkhälsoproblem
  • 23:31 Är styrketräning viktigare än aerob träning för längre livslängd?

Du laddar hem avsnitt 61 här.
RSS-feeden för prenumeration är: http://tyngrerubriker.libsyn.com/rss