Två större rubriker kring protein och den proteinhype som pågår dominerar dagens avsnitta av Tyngre Rubriker.

Ännu en vecka har gått och det är återigen tid att diskutera några av de ämnen och studier som har blivit aktuella under den tiden. I avsnitt 89 av Tyngre Rubriker diskuteras först hur man ska försöka hjälpa personer efter att de fått behandling för en sjukdom så som cancer och behöver komma igång med träningen. Behövs det någon specifik kompetens för detta och vem har i så fall den kompetensen?

Efter det följer två diskussioner som båda fokuserar på protein. Den första diskussionen handlar om en artikel i Läkartidningen som svingar lite hej vilt när det gäller ämnen och vetenskaplighet. Efter det kommer en diskussion kring SvDs artikelserie om proteinhype där det finns flera bra poänger men även saker som panelen hade önskat varit med eller lyfts upp.

Medverkar i panelen denna gång gör Jacob Gudiol, Caroline Mellberg, Jacob Papinniemi & Wille Valkeaoja

Hålltider:

  • 01:15 Vem ska ge stöd till personer som behöver träna efter sjukdom?
  • 17:10 Svårt att få brist på protein – en artikel i Läkartidningen
  • 29:57 Svenska Dagbladets serie kring "proteinfeber"