Beroendeläkaren och forskaren Joar Guterstam gästar Jacob och Wille i Tyngre Träningssnack för att utbilda oss alla kring beroende. Det blir diskussioner både kring vad ett beroende innebär, hur man ställer diagnosen, problemet med att dra en gräns mellan beroende och inte beroende samt riskerna med att vara för restriktiv med diagnoser eller för givmild med det samma.

Joar Guterstam

Joar berättar också lite om sin forskning samt en del kring hans kliniska arbete. Vi diskuterar dessutom saker som idag ofta kallas för beroende men som inte är en erkänd diagnos likt spelberoende, matberoende, sexberoende med mera.

Beroendemedicin med Joar Guterstam:

 • 00:00:00 Inledningsvis – Jacob såg HIFs första seger på länge…
 • 00:02:08 Därefter har Wille problem med andningen pga pollen
 • 00:05:19 Vidare till veckans gäst, Beroendeläkaren och forskaren Joar Guterstam
 • 00:08:50 Vägen från läkarstudier till att börja jobba med beroende
 • 00:11:25 Diagnoser inom psykiatrin och skillnaderna mellan mycket annat medicin
 • 00:14:26 Naturalförloppet för beroende problem är mer positivt än de flesta tror
 • 00:16:32 Joars doktorandstudier på amfetaminberoende
 • 00:26:12 När någon är beroende så verkar många olika faktorer påverka att det blir svårt att hitta en orsak
 • 00:27:15 Påverkan på allmän status är förvånansvärt liten från mediciner som påverkar opioidsystemen
 • 00:34:12 Den definition som gäller för beroende inom vården idag
 • 00:39:07 Att dra en gräns mellan beroende och icke-beroende är väldigt svårt
 • 00:46:51 Där finns flera problem med att ha för breda inklusionskriterier med
 • 00:52:28 Joar tycker att man ska vara restriktiv med nya diagnoser
 • 00:55:15 Bör man införa en skala för beroende där de med mer allvarligt beroende prioriteras?
 • 00:59:44 Frågan kring mat- och sockerberoende
 • 01:05:34 Man behöver också fundera kring nyttan för befolkningen att införa nya diagnoser
 • 01:09:02 Skillnaden mellan belöningar som finns naturligt och de vi mer framställer
 • 01:12:26 Drivkraften vid beroende påverkas av drivkraften att göra annat i livet
 • 01:16:06 Beroendeforskaren Robert Wests syn på matberoende som diagnos
 • 01:19:17 Att erkänna mindre tunga beroende skulle möjligen öppna upp för framtagande av evidensbaserade behandlingar

Här laddar du ner avsnittet Beroendemedicin med Joar Guterstam som mp3: Avsnitt 390

Mer om Träningssnack

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss


Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash