I veckans avsnitt diskuteras träning för äldre, där data antyder att personer som styrketränar har större chanser att leva länge. Det här är inte särskilt stark forskning idag men det finns i alla fall rimliga mekanismer som skulle kunna förklara varför styrketräning skulle kunna ha en positiv effekt.

Efter det blir det en diskussion kring dagens råd om fysisk aktivitet och den delen kring muskelstärkande aktiviteter som finns där. Många äldre vet inte ens om att den träningen är en del av dagens råd. Och dessutom vet de inte riktigt vad den typen av träning innebär om de får höra att det är med i råden.

Till sist diskuterar vi en nyligen publicerad narrativ review som fokuserat på explosiv träning. Även det är en träningsform som många äldre skulle må bra av att utföra. Här blir det både en diskussion kring vad forskningen har visat att den här typen av träning kan ge i form av effekter och en förklaring kring hur den här typen av träning kan gå till i praktiken.

Explosiv träning för äldre personer – råd och rekommendationer:

 • 00:00:00 Jacob tränar på och Wille ska börja tävla i ligan på Zwift igen
 • 00:04:55 Jacobs kropp säger ifrån när han ska göra halvtunga lyft utan uppvärmning
 • 00:08:12 Äldre behöver mer explosiv träning men de vet inte vad det är
 • 00:09:11 De som styrketränar lever längre, enligt dålig observationsdata
 • 00:15:55 Jacob tror på att träning kan öka chanserna att leva längre
 • 00:18:29 En kvalitativ studie på aktiva äldre i UK kring vad de vet om styrketräning
 • 00:23:02 De äldre kände inte till att styrketräning var en del av dagens råd om fysisk aktivitet
 • 00:28:01 Det är svårt att veta vad muskelstärkande träning verkligen är
 • 00:35:31 Explosiv träning för äldre – vetenskapen och rimliga råd
 • 00:39:51 Skaderisken vid explosiv träning är på ungefär samma nivå som mycket annan träning
 • 00:47:09 Explosiv träning kan höja både maxstyrkan och förmågan att skapa kraft snabbt
 • 00:51:28 Varför finns inte explosiv träning med i råden om fysisk aktivitet?
 • 00:53:02 Bra rekommendationer för att komma igång med träningen

Här laddar du ner avsnittet Explosiv träning för äldre personer – råd och rekommendationer som mp3: Avsnitt 357

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Avslutningsvis – mer från Tyngre Träningssnack


Photo by Greg Rosenke on Unsplash