Den här veckan diskuterar vi tre olika frågor. Först blir det resonemang kring vilken betydelse det har när man äter sin mat. Dessutom pratar vi om hur de effekter som finns där påverkar vår hälsa i förhållande till andra saker. Vilka oftast också förändras i fall man ändrar när man äter på dagarna.

Efter det diskuterar vi huruvida en bättre kondition eller syreupptagningsförmåga påverkar en idrottares återhämtningsförmåga och framför allt om det går att förutsäga något kring en idrottares återhämtningsförmåga genom att testa deras kondition?

Till sist diskuterar vi olika intensiteter vid konditionsträning och vad vi tror skulle vara mest effektiva sättet för att höja en persons uthållighet eller maximala syreupptagningsförmåga. Det här är en diskussion som är helt beroende av premisserna kring hur mycket en person är redo att träna och hur lång tid som träningen kommer att pågå men det blir en del hypotetiska situationer med olika resonemang.

Lägger man lättare på sig fett om man äter sent på kvällen?:

  • 00:00:00 Först – Jacob är i Örebro för att hålla i föreläsningar
  • 00:03:00 Vidare tycker Jacob att domarna i div 6 är helt okej utifrån förväntningarna
  • 00:08:23 Därefter diskuteras om kroppen lättare lägger på sig fett om man äter sent på kvällen?
  • 00:24:08 FInns det något samband mellan kondition och återhämtningsförmåga?
  • 00:38:20 Avslutningsvis – Effektiv träning för att förbättra kondition och maximalt syreupptag

Här laddar du ner avsnittet Lägger man lättare på sig fett om man äter sent på kvällen? som mp3: Avsnitt 356

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Avslutningsvis – mer från Tyngre Träningssnack

Photo by Niklas Ohlrogge on Unsplash