Förra veckan var det dags för nya rubriker kring sötningsmedel. Denna gång var det WHO som tagit fram nya riktlinjer kring sötningsmedel där de avråder från att använda sötningsmedel för att försöka kontrollera vikten eller motverka livsstilsrelaterade sjukdomar. Det här rådet kallar de får ett ”conditional recommendation” vilket innebär att de inte anser sig vara särskilt säkra på att fördelarna överväger nackdelarna.

I det här avsnittet av Tyngre Träningssnack går Jacob och Wille igenom studierna som ligger till grund för den slutsatsen och vilka styrkor och brister som finns i de olika formerna av studier som man har använt sig av.

Det blir en ganska lång diskussion kring olika former av studier och varför det är knepigt att studera saker kring kost där något som möjligen är positivt korrelerar med flera andra saker som vi är säkra på är negativa för hälsan.

Varför forskningen kring sötningsmedel alltid verkar oklar

 • 00:00:00 Jacob har fortfarande en dålig röst
 • 00:02:02 Wille är trött och sliten och tror det mest beror på sömnbrist
 • 00:05:58 Jacob har dragit ner på koffeinet till vardags
 • 00:08:23 Avsnittet om all stökig forskning kring sötningsmedel och hälsa
 • 00:10:45 Det är svårt att få perfekta data när det gäller kost och hälsa
 • 00:11:35 För sockersötade drycker så är evidensen verkligen starkt emot
 • 00:15:21 Olika typer av studier visar olika saker när det gäller sötningsmedel
 • 00:18:58 I interventionsstudier är sötningsmedel neutralt eller positivt
 • 00:23:09 I observationsstudier är sötningsmedel neutralt eller negativt
 • 00:24:32 Det är svårt att veta vad som orsakar vad i observationsstudier
 • 00:26:13 Idag är det light som marknadsförs framför den sockersötade och tilltalar både män och kvinnor
 • 00:31:32 I observationsstudier så är de som dricker light mer ohälsosamma redan från start
 • 00:33:42 WHO har valt att lägga en ganska stor vikt på observationsstudierna
 • 00:34:12 Resultaten i observationsstudier kan variera mycket bara pga valet av metod
 • 00:36:23 Sötningsmedel är något som väcker känslor hos vissa människor
 • 00:40:11 Det finns en tydlig bias mot sötningsmedel från vissa även i den vetenskapliga litteraturen
 • 00:45:02 De som är emot sötningsmedel brukar lyfta fram studier som vanligen anses ge sämre evidens
 • 00:47:17 Det är klurigt om man ska ge råd för, emot eller fortsätta att inte säga något
 • 00:48:55 Ska man ge råd om det man tror är optimalt eller det man tror blir bäst i praktiken?
 • 00:50:26 Är det negativt att dricka sockersötad nu om man har en bra vikt?
 • 00:55:34 Det är lätt att byta från sockersötad läsk till lightdryck

Här laddar du ner avsnittet Varför forskningen kring sötningsmedel alltid verkar oklar som mp3: Avsnitt 393

Mer om Träningssnack

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss


Photo by Alexander Grey on Unsplash