Professor Örjan Ekblom gästar Jacob och Wille i Tyngre Träningssnack för att diskutera fysisk aktivitet för hälsan. Det blir en ganska spretig diskussion som lite berör Örjans forskning men framför allt så blir det mycket tankar kring fysisk aktivitet.

Hur får vi människor att röra på sig mer? Och hur formulerar man ett bra råd och säljer in det till människor så att de upplever det som lite roligare? Samt hur bör vi egentligen utforma råden för fysisk aktivitet och förmedla dem till befolkningen så de får en mer betydande effekt? Det är mycket tankar och en hel del eventuella förändringar som tas upp i det här avsnittet.

Vad är bra råd kring fysisk aktivitet?

 • 00:00:00 Inledningsvis – Introsnack om sömn, tågresor och zwift-tävlingar
 • 00:08:04 Därefter – Veckan gäst, Örjan Ekblom
 • 00:09:06 Vidare till en kort summering av Örjans väg till det han forskar på idag
 • 00:11:39 Det är svårt att veta vad som orsakar vad när det gäller beteende och välmående
 • 00:17:23 Fysisk aktivitet och hjärnhälsa är klurigt att förmedla ibland
 • 00:22:26 Observationsstudier där man studerar förändringar över tid är intressanta
 • 00:24:43 Det är svårt att mäta fysisk aktivitet tillförlitligt och vid upprepade mätningar
 • 00:27:27 Orsaken till varför Örjan började läsa fysiologi
 • 00:31:00 Arbetet med att handleda doktorander är väldigt utvecklande
 • 00:33:36 Hur man såg på barnfetma för 20 år sedan jämfört med idag
 • 00:40:33 Du kan få in motion i vardagen om du tänker på det
 • 00:43:53 Hur får man personer som inte gillar fysisk aktivitet att röra på sig mer?
 • 00:50:39 Hur Örjan kom in på frågan hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan
 • 00:52:17 En hel del välutbildade personer vet inte vad olika former av träning verkligen innebär
 • 00:54:37 Hur kan man undvika att framstå som frälst när man argumentera för träning?
 • 00:56:01 Att få höra detaljer och snacka om mekanismer kan vara motiverande för vissa
 • 01:01:27 Om sjukvården ska ta hand om fysisk aktivitet så måste det fungera betydligt bättre än idag
 • 01:05:09 Dessutom – om vi kan ge friska människor kunskap kring träning lär det vara lättare att sen få dem att träna om de blir sjuka
 • 01:11:59 Det vanliga valet och det som känns mest “default” bör vara med mer rörelse
 • 01:16:32 Idrotten är idag organiserad för att aktivera barn som vill syssla med den idrotten
 • 01:24:10 Hur ska vi mäta fysisk aktivitet i befolkningen?
 • 01:29:09 Och folk rapporterar ofta sin fysiska aktivitet fel för att de inte vet hur mycket de rör på sig
 • 01:32:07 Slutligen – Andning är ett praktiskt och bra mått på hur intensivt man tränar
 • 01:41:41 Till sist: Bör råden om fysisk aktivitet även inkludera

Här laddar du ner avsnittet Vad är bra råd kring fysisk aktivitet? som mp3: Avsnitt 412

Mer om Träningssnack

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss