Många har nog hört talas om den så kallade relativa ålderseffekten. Den här effekten beskriver ett fenomen där fler idrottare födda tidigt på året blir elitidrottare som gamla och även att det under ungdomsåren är ännu tydligare att personer födda tidigt på året är väldigt överrepresenterade i olika elitverksamheter, distriktslag, ungdomslandslag med mera (1).

Figur 1: Fördelningen mellan spelare födda olika kvartal inom hockeyn i Sverige. Personer födda tidigt på året är överrepresenterade

Det har skrivits otroligt mycket kring den relativa ålderseffekten på senare år och summeringen är ungefär så här: Det är uppenbart att fler tidigt födda personer ”väljs ut” som talanger och detta gynnar dem sedan resten av deras idrottsliv, vilket visar sig i att fler personer födda tidigt på året faktiskt också finns inom senioridrotten. Det är dock ingen som har någon bevisat bra lösning på problemet utan det enda du kan läsa är i princip om människor som beklagar sig över det.

Det jag tänkte skriva om idag är däremot en annan möjlig effekt beroende på när du är född, som enligt mig är minst lika intressant. Barn och ungdomar födda olika månader i året tenderar att vara olika starka och explosiva.

Barn är olika starka beroende på när de är födda
För någon vecka sen publicerades en stor studie från England där man tittade på barns fysiska prestationsförmåga i förhållande till när de var födda (1). Totalt 8500 flickor och pojkar mellan 10-16 år från skolor i östra England inkluderades i studien, där man utförde fysiska tester samtidigt som man vägde och mätte deras längd. Man uppskattade även barnens mognad rent biologiskt och hur den förhöll sig till deras verkliga kronologiska ålder. Man undersökte alltså om barnen rent fysiskt var före eller efter rent utvecklingsmässigt i förhållande till deras verkliga ålder. De fysiska testerna var beep-testet, handgreppsstyrka och spänst som man mätte med maximal hopphöjd.

Resultatet i den här studien blev lite överraskande då det istället för att visa på att barn födda tidigt på året presterar lite bättre fysiskt så var trenden lite varierande från månad till månad och de starkaste och mest explosiva barnen var faktiskt födda i oktober och november. De här barnen var inte längre eller tyngre än sina kamrater vilket antyder att det är en faktiskt prestationsskillnad och inte en effekt av tidig mognad.

Det här resultatet är väldigt intressant då det går lite emot vad man trott var sant när det gäller relativa ålderseffekten, alltså att barn födda tidigt på året är fysiskt före i utvecklingen och därför blir ”utvalda” som talanger på grund av deras tidiga mognad. Det kan givetvis fortfarande vara så och ett konditionstest tillsammans med ett test för styrka och ett för explosivitet är ju knappast något heltäckande. Men det är samtidigt väl erkända tester som man visat korrelerar väl med andra mått för samma egenskaper och faktisk prestationsförmåga.

Den relativa ålderseffekten finns inom i princip alla idrotter och den finns oavsett när man delar in ungdomarna. Om det är en sport där barnen inte delas in efter vilket år de är födda eller utan istället delar in dem från kanske augusti-juli så finns effekten fortfarande där. Enligt författarna till den här studien är det till och med så att effekten är tydligare i sporter med den här typen av indelning än den är i sporter där barnen delas in efter födelseår.

Som du kan se i figuren här ovan är det ganska tydligt att det sker en liten prestationstopp hos barnen födda mellan septemter-november, ungefär, och sedan finns det möjligen också en liten topp omkring februari-mars. Forskarna till den här studien föreslår att detta kan vara en delförklaring till den relativa ålderseffekten, då indelningen oftast sker vid nytt år eller efter sommaren och vid just dessa två tidpunkter kommer det en liten topp med barn som presterar lite bättre.

Varför är det så här?
Varför den här effekten finns är det ingen som vet. Det här är faktiskt den allra första studien där man testat ”alla” barn istället för bara idrottare och sen delat in dem efter födelsemånad. Forskarna till studien spekulerar kring att det kan bero på att mammorna till barnen har fått gott om solljus och därmed mer D-vitamin under den tredje trimestern av graviditeten. D-vitamin vet man sedan tidigare är viktigt för utvecklingen av ben och muskelmassa.

Personligen ser jag mest det här som en lite kvalificerad gissning. Just nu är D-vitamin väldigt populärt och då verkar det som att alla vill inkludera det i sin hypotes. Men det är ju ändå intressant givetvis.

Summering
Att barn födda i oktober-november tenderar att vara starkare än andra barn är ett nytt fynd. Det är väldigt intressant i sig tycker jag, men det som nästan är mer intressant är varför detta inte visar sig alls inom idrotten. I diagrammet här under kan du till exempel se åldern hos fotbollsspelare som deltog vid ungdoms-EM i fotboll. Som du kan se är det inga fler barn från november med där utan trenden är rakt nedåtgående. Så även om det på en populationsnivå kanske är så att personer födda i oktober-november är starkare än sina jämnåriga kamrater så är det inget som visar sig på högsta elitnivå inom idrotten.
 

Förutom om du planerar att skaffa barn och verkligen vill sikta in dig på att ditt barn föds under en ”bra månad” så är informationen i det här inlägget inte särskilt relevant i praktiken tycker jag. Det är bra att känna till att barn födda tidigt på året tenderar att bli överrepresenterade inom idrotten och oftare väljas ut som ”talanger”. Är du ungdomsledare kanske du också ska man ge någon liten kille eller tjej född senare på året lite fler chanser i hopp om att hen kommer ifatt fysiskt senare? Samtidigt är målet med de flesta elitverksamheter att få fram elitidrottare, inte att göra alla unga idrottare så bra som möjligt. De ekonomiska förutsättningarna är begränsade och vill du ge alla en lika chans kommer troligen ingen att få bästa möjliga förutsättningar. 

Fotnot: Derrick Rose, den amerikanska basketspelaren på huvudbilden ovan, är född i oktober 1988.‌

*** 

Jacob Gudiol‌  är expert på kost och träning och författare till boken "Skitmat"‌ , som du hittar här som pappersbok eller här som e-bok, samt boken "Forma Kroppen 2"‌ , som du hittar här.
[

](http://butik.tyngre.se/Tyngre-Tr%C3%A4ningssnack/Forma-Kroppen-2)