Det klassiska mönstret när du ska bli uppskrämd eller upprörd över någonting som har med kost att göra är att den som försöker uppnå det här använder sig av ”det senaste” inom forskning. Vanligen är det ett område där det än så länge finns ganska sparsamt med kunskap men där den preliminära forskningen visar att det här kan vara något som verkligen är betydelsefullt.

Det område som är mest populärt just nu att använda för att förklara allting är bakterierna i dina tarmar. Det är ingen tvekan om att dessa kan han en väldigt stor påverkan på djur, och människors hälsa men hur stor verkan som tarmbiotan verkligen har haft i den utveckling som vi har sett i samhället de senaste årtiondena när det gäller övervikt och livsstilssjukdomar är det faktiskt ingen som vet. Det finns helt enkelt för lite information för att säga vad som är hönan och ägget i den här situationen. Samtidigt finns det också mycket begränsad kunskap kring vad som verkligen är en bra sammansättning av bakterier och ännu mindre hur du uppnår den här sammansättningen förutom att det med stor sannolikhet är en bra idé att äta mindre skitmat och mer mat som kan ge näring till mer godartade bakterier.

Det här med tarmbiotan är med andra ord ett väldigt lovligt byte för alla som vill försöka skrämma upp dig och sedan, oftast, sälja dig något. De påstår helt enkelt, med alldeles för stort självförtroende att din tarmbiota är förstörd eller blir förstörd av någonting som ”du inte visste var dåligt” och att du behöver följa deras råd för att lösa problemet. Då den faktiska kunskapen på området än så länge är sparsam så finns det ingen som med stor säkerhet kan säga att det som påstås är fel så får ofta påståendet stå oemotsagt och även om du skulle säga att det saknas evidens så är det nästan du som påpekar det som framstår from idioten, eller den tråkiga, som håller tillbaka utvecklingen eller något liknande.

När hjärnans belöningscentra ”tänds upp” av socker

En annan sådan här sak som har blivit väldigt populär att säga på senare år som har kommit med en nyare teknik som gör det möjligt att studera vad som händer i hjärnan ”live” är att socker tänder upp samma ställen i hjärnan som heroin eller kokain. Det finns mängder av varianter av det här påståendet men de är alla snarlika och de är i princip alltid till för att på något sätt skrämma upp den som läser texten eller tittar på filmen. Som vanligt är det ofta främst föräldrar som man riktar in sig på och man lägger till saker i stil med att man som föräldrar ger sina barn knark om man ger dem en godisbit.

Här under kan du se en slumpmässig bild som jag googlade fram på någon minut som illustrerar det här konceptet.

Visst låter det här ganska skrämmande och jag kan absolut förstå att man som ganska dåligt påläst på ämnet blir uppskrämd eller i alla fall hajar till när man ser det här. Problemet med hela upplägget är dock att tittaren inte ges någon som helst kontext.

Utan belöning så hade vi troligen svält ihjäl

Den väldigt viktiga kontexten, alltså sammanhanget, som i princip alltid helt utelämnas i de här historierna som verkar var till för att få folk att tro att socker är kokain är att ALL mat du äter tänder de här områdena. Det gör också saker så som träning, sex, att sitta och skratta med vänner, att titta på sina barn när de leker, att spela på lotto eller helgens matcher i din favoritsport och så vidare. Jag vet inga studier på det men jag är också ganska säker på att du också hade sett en stor aktivering i samma område hos en person som sitter och skiter, men ingen skulle likställa det med att ta kokain så klart.

Det här området tänds helt enkelt när vi gör saker som vi tycker om. De tänds för att uppmuntra oss att i framtiden upprepa samma beteende igen. Belöningen är helt enkelt en viktig del i vårt inlärande.

Att därför endast sätta upp socker mot kokain eller liknande är givetvis extremt missledande. Tyvärr verkar det inte finnas någon studie där man har undersökt effekten av olika livsmedel med liknande sammansättning eller livsmedel som domineras av fett eller liknande utan det är just väldigt mycket fokus på socker.

På djur har man dock visat att även när du ger dem rent fett så ökar aktiveringen i precis samma regioner av hjärnan (2) och det finns ingen anledning alls att tro att människor skulle fungera annorlunda. Det finns ju studier där man tittat på hur regionerna för motivation och förväntan aktiveras när folk tittar på bilder för olika maträtter och mer feta rätter tenderar då ”att vinna” över mer stärkelserika varianter.

Socker är med största sannolikhet ”värst” men inte ensamt

Något jag verkligen vill betona är att socker av allt att döma är det som är mest potent när det gäller att ge folk den här typen av belöning. I djurmodeller för ätstörningar är det till exempel möjligt att ge djur besvär med beroende liknande symptom med socker jämfört med fett (1). En hel del av de här besvären kan du också ge djur genom att ge dem fet mat men inte alla. Så socker verkar mest potent men det är av allt att döma inte bara socker för sig själv som är problemet.

Intressant nog så brukar inte djur bli feta bara för att du bygger upp ett beroende av socker hos dem. De äter mer socker men de kompenserar det mesta genom att äta mindre av annan mat istället. Det här fungerar dock inte om du ger dem någon sockersötad dryck, då blir de feta ändå. Vill du få djur feta via mat behöver du också addera till raffinerat fett till kosten (1). Med raffinerat fett så menar jag i princip rena fetter likt olja, margarin, smör, talg och liknande.

När man vet att socker tenderar att få folk att vilja äta mer än annat och fett verkar få folk att äta mer än de egentligen behöver så är det inga större problem med att få ihop varför övervikten ökar i världen.

När folk ska skatta vilken typ av mat som de själva tycker att de har problem med när det gäller att inte äta för mycket så är hög glykemisk belastning och högt fettinnehåll de två starkaste gemensamma faktorerna i maten de väljer (3). I studien som inkluderade 35 olika livsmedel, hamnade socker först på tredje plats.

När man undersökte unga människors förhållande till mat via ett så kallat ”food addiction questionnaire” så fann man att den enda faktorn i deras kosthållning som korrelerade med en ökad förekomst av beroende liknande förhållande till någon typ av livsmedel var det totala intaget av fett (4). Sambandet var svagt men det fanns där medan det då alltså inte fanns något samband mellan deras totala intag av socker eller kolhydrater.

Tittar man också rent epidemiologiskt på det så är det så att överviktiga äter både mer socker och mer fett än gemene man (6).

Svårt att skilja på de olika faktorerna

Ser man till studierna som finns på det här området så är det främst djurstudier och där är resultaten så blandande när det gäller makronutrienter så man brukar oftast bara summera ihop det till det man kallar för ”High Fat Diet”, HFD, som trots namnet är en mix med ungefär 50-60 E% fett, runt 15-20 E% socker, en del raffinerad stärkelse och runt 10-15 E% protein. Ett annat vanligt begrepp är bara ”energy-dense diets” som i princip är det som utmärker raffinerad mat där man använder rent socker, mjöl/stärkelse och fett som huvudingredienser.

Även i de flesta studier där man diskuterar de här mekanismerna hos människor så brukar man nyttja fraser så som ”palatable high-fat/high-sugar food” eller ”junk food” för att försöka ringa in vad man menar utan att säga mer än vad man verkligen kan säga rent vetenskapligt idag (5). I de allra flesta studier på människor använder man helt enkelt mat som folk överlag tycker är gott och som de tenderar att äta mycket av likt pizza, pommes frites, efterrätter, choklad mm och man försöker inte isolera ut faktorerna mer än att man i efterhand försöker räkna på korrelationer kring vad som verkade vara den störst bidragande faktorn likt i studien jag nämnde ovan där GL och fett verkade ha störst inverkan.

När det gäller just beroende av mat så handlar i princip alla konkreta texter kring ”food addiction” där man är tydlig med att olika människor har olika livsmedel som just de har ett problematiskt förhållande till. Söker du istället på till exempel ”sugar addiction” i en den vetenskapliga databasen Pubmed‌ får du endast 13 träffar. Det kan då jämföras med just "food addiction"‌ där du får 242 träffar. Socker verkar som sagt vara den ”värsta” eller mest förekommande ingrediensen i dessa livsmedel men det är inte den enda och den verkar inte heller vara nödvändig.

Summering – för stort enskilt fokus kan möjligen leda oss snett

Kontentan av allt det här är givetvis att man inte ska hänga upp sig för mycket på en enda ingrediens hela tiden. Det största problemet är den maten som de allra flesta redan vet inte är särskilt nyttig. I vissa studier nämner man det som mat med mycket fett och socker, i andra nämner man det som energität man och i vissa kallas det ultraprocessad. De här betyder inte samma sak men det finns ett stort överlapp i vilken mat som passar i varje kategori och det är livsmedel som rent energimässigt i huvudsak består av raffinerad stärkelse, tillsatta fetter och socker, dvs skitmat.

° ° °