Fettförbrännare är en populär kategori bland kosttillskott men orsaken till det är inte för att fettförbrännare är effektiva utan snarare vilseledande marknadsföring och att folk vill hitta enkla lösningar för att gå ner i vikt.

Det finns dock vissa ingredienser som möjligen kan ha en liten positiv effekt på människors energibalans. Bland dessa ingredienser finns saker så som kalcium, chili och koffein, som i vissa studier visat sig kunna antingen binda upp fett som du äter så du inte tar upp det, minska din aptit eller höja din energiförbrukning (1, 2, 3, 4). Effekterna är dock blygsamma i de studier där man finner någonting och det är sällan som till exempel en ökad energiförbrukning faktiskt leder till en förbättrad viktnedgång på sikt. Det här är dock i studier på överviktiga människor och med en följsamhet som sällan är 100 procent, så det är möjligt att de kanske kan bidra något om du sköter din kost och ha koll på ditt kaloriintag?

Hur som helst så till hör även grönt te-extrakt kategorin ”fettförbrännare som kanske kan hjälpa lite”. Extrakt av grönt te är en vanlig ingrediens i många energidrycker och fettförbrännare där det just påstås kunna höja fettförbränningen och det finns faktiskt lite stöd för det i litteraturen med (4). Grönt te-extrakt har i ett antal studier visat sig kunna höja fettförbrukningen i vila och vid träning och i några studier på överviktiga har det också visat sig kunna bidra till lite bättre resultat (5). Med lite bättre menar jag dock verkligen lite‌ bättre, vanligtvis är det kanske ett kilo extra i viktnedgång över 3-6 månader.

Ny studie på grönt te + koffein som fettförbrännare

Orsaken till den lilla introduktionen här ovanför är för att det för några veckor sen publicerades en ny studie där man undersökt effekten av att ta piller med grönt te-extrakt samt koffein på viktnedgången hos överviktiga personer (6). Den här mixen av grönt te-extrakt och koffein är väldigt vanligt förekommande och bland annat är det huvudingredienserna i Celsius‌ som tidigare i sin marknadsföring påstod att det skulle göra så du förbränner 100 kcal varje gång du drack drycken. Det fanns för övrigt ingen bra grund för det påståendet förr eller nu men ingredienserna i sig har, som jag berättat ovan, faktiskt ändå visat sig kunna ha en positiv effekt i vissa studier.

I den här studien inkluderade man både normalviktiga och överviktiga personer och sen randomiserade man dem i två olika grupper, en grupp som då fick ”fettförbrännaren” varje dag och en grupp som fick placebo. Deltagarna fick sen ta de här pillerna dagligen i tolv veckor, alltså knappt tre månader.

Under studietiden blev deltagarna också tillsagda att inte förändra något i sin kost eller träningen under den här tiden. Den typen av direktiv återspeglar kanske inte situationen som vanligen uppstår när folk vill gå ner i vikt och de börjar köpa på sig tillskott samtidigt som de ska börja/sluta med en massa annat, men det är ändå ett upplägg som undersöker effekten för sig själv. Alltså om du som individ har någon nytta av att regelbundet använda dig av något tillskott som innehåller grönt te-extrakt samt koffein samtidigt som du lever som vanligt.

Resultatet – det händer ingenting med någonting

Resultatet i den här studien visade att det inte händer någonting med någonting egentligen. Deltagarna fick ingen höjning i energiförbrukning över dygnet, de gick inte ner eller upp i vikt, de tappade inte kroppsfett och de tog upp lika mycket fett från maten som tidigare. Inte heller såg man någon förändring i deltagarnas fysiska aktivitet under tiden vilket man mätte hos några av deltagarna med hjälp av en accelerometer vilket kan ses som en avancerad stegräknare.

Innan studien började testade man dock om pillerna var verksamma och då fann man att energiförbrukningen i vila ökade hos försökspersonerna under 3,5 timme efter det att de tagit en dos. Det här visade dig sig inte inverka på energiförbrukningen över ett helt dygn eller på personernas vikt tolv veckor senare. Kort och gott kan resultatet alltså summeras med att pillerna var meningslösa att använda i den här situationen.


Kort och gott kan resultatet alltså summeras med att pillerna var meningslösa att använda i den här situationen.

Det finns som sagt studier sen tidigare som visat på en liten effekt och det är inte helt klarlagt varför effekten skiljer sig mellan studierna, men forskarna tar upp några hypoteser i diskussionsdelen. Den första de nämner är att doseringen skiljer sig. I studien jag skrivit om här använde man sig av en större dos än i de flesta tidigare studierna. Större dos borde ju rimligen ge större effekt men det är också fullt möjligt att dosen blivit ”för stor” då väldigt mycket som har en fysiologisk effekt på oss följer en form av hormesis kurva där både för lite och för mycket har dålig effekt, medan lagom är bäst.

En annan möjlig förklaring som nämns är att deltagarna i den här studien var vita. Tidigare studier på grönt te-extrakt har utförts främst på asiater och den enda tidigare studien på vita fann inte heller någon effekt (7, 8). En tidigare meta-analys på studier där man undersökt effekten vid viktnedgång eller för att bibehålla en viktnedgång fann man också att effekten verkade vara lägre hos vita jämfört med asiater även om effekten inte var signifikant (9). Så kanske är det något som skiljer vita och asiater åt rent genetiskt eller i hur de generellt sett äter eller lever som interagerar med tillskottet?

Andra aspekter som kan ha spelat in är att deltagarna i den här studien faktiskt inte förändrade sin kost eller livsstil. Tillskott av grönt te-extrakt och koffein för sig själv kanske inte har någon effekt alls, men om du adderar det till en diet med kaloriunderskott så kanske det hjälper dig bibehålla en högre energiförbrukning alt. minskar på din aptit? Som jag nämnde ovan finns det en meta-analys på studier där man undersökt effekten av grönt te-extrakt i viktnedgångsstudier och där tenderar de att förbättra viktnedgången med något kilo hos försökspersonerna (9).

Summering

Det är ingen tvekan om att detta är ett område där det korrekta svaret på frågan om det fungerar eller inte är ”mer forskning krävs”. Personligen skulle jag säga att jag tycker att det mesta pekar mot att grönt te-extrakt är tämligen meningslöst att köpa som fettförbrännare. Fast det verkar onekligen finnas i alla fall en akut effekt på energiförbrukningen och om du, till skillnad från deltagarna i de här studierna, verkligen har koll på ditt energiintag så kanske det gör det möjligt för dig att äta lite extra, typ 50 kcal mer.

Ytterligare en sak värd att nämna kring grönt te-extrakt är att studierna som än så länge utförts på området pekar mot att om du regelbundet får i dig koffein i övrigt så blir effekten sämre. Det innebär alltså att om du regelbundet dricker kaffe, PWO, energidrycker eller liknande så kommer den lilla eventuella effekt som möjligen finns att bli ännu lägre för dig.

För att summera så kan grönt te extrakt som fettförbrännare möjligen ha en verklig fysiologisk effekt för vissa personer i vissa situationer men det verkar mest vara något som kanske kan vara akademiskt intressant men som rent praktisk inte spelar någon större roll. Det finns helt enkelt inga större genvägar för att uppnå ett kaloriunderskott och en bättre kroppssammansättning.


Jacob Gudiol‌  är expert på kost och träning och författare till boken “Skitmat”‌ , som du hittar här som pappersbok eller här som e-bok, samt den nya boken “Forma Kroppen 2″‌ , som du hittar här.
[

](http://butik.tyngre.se/forma-kroppen-2)