En av träningsvärldens mest frekventa frågor:

– Hur ska jag träna för att förbränna mest fett?

Skit du i det och bara träna istället. Gärna så hårt du bara kan. Och ta dig istället en ordentlig funderare över hur du ska lägga upp kosten framöver, det kommer blir lättast så.

Jag förstår att det är lockande att försöka ta reda på hur just fett förbränns allra mest effektivt om en viktnedgång önskas. Det är en fullt rimligt fråga att ställa sig. Men den stora frågan är om det är rätt fråga att ställa?

Kroppen utnyttjar inte enbart ett enda specifikt energisubstrat vid en given tidpunkt, intensitet eller duration. Givetvis påverkas proportionerna av brända fetter eller kolhydrater av just intensitet och duration, men jag skulle vilja påstå att det är att börja peta i fel ände av problemet. Önskar du gå ned i vikt, fokusera istället på att den bedrivna träningen ska ”kosta” så mycket energi som möjligt – oavsett ursprung. För i slutändan kommer kroppen vara mest intresserad av huruvida du försatt dig själv i negativ energibalans eller inte. Lyckas du via konstens alla regler maximera en förbränning av energi från dina fettdepåer för stunden men likförbaskat under dagen äter dig till en positiv energibalans har träningen varit av ingen nytta. Du blev antagligen heller inte mer vältränad på köpet då du struttat runt i för låg intensitet för att bli det.

Ett klassiskt feltänk är att gå så kallade ”Power Walks” eller som jag föredrar att kalla det ”kraftpromenader”. Innan ramaskri uppstår vill jag nämna till protokollet att det kan finnas goda anledningar till kraftpromenader, men att saka löpningen till förmån för att gå mittemellanfort i tron om att det skulle få en att gå ned mer i vikt (och specifikt bränna mer fett) är att placera foten på marken, ladda geväret och avfyra en salva. Åtminstone är det så för de flesta som har de fysiska förutsättningarna att springa alternativt genomföra någon annan typ av högintensiv träningsform.

Förklaringen till varför du ska springa istället för att gå om du önskar gå ned i vikt hittar vi om vi tittar närmre på ”absoluta termer om fettförbränning” och ”relativa termer om fettförbränning”.

Förklaring

Låt oss säga att du springer superduperfort X min och jämför det med X min kraftpromenad.

Kraftpromenaden: kommer resultera i en högre relativ fettförbränning, då i förhållande till förbrännandet av kolhydrater under själva genomförandet.

Springa superduperfort: kommer resultera i en lägre relativ fettförbränning, då i förhållande till förbrännandet av kolhydrater under själva genomförandet.

Vad det rent praktiskt innebär är att kraftpromenaden kommer, sett till vart den förbrända energin haft sitt ursprung, nyttja en större del av energin från fett.

Att springa superduperfort kommer således rent praktiskt innebära att, sett till vart den förbrända energin haft sitt ursprung, nyttja en större del av energin från kolhydrater.

Alltså, att säga att kraftpromenaden förbränner mer fett än att springa superduperfort stämmer i de fall vi väljer att intressera oss för fettförbränning i relativa termer. Roar vi oss däremot att se till vilket av de två utförandena som förbränt mest kalorier, oavsett vart den förbrända energin haft sitt ursprung, ser det lite annorlunda ut.

Kraftpromenaden: kommer, dess högre relativa fettförbränning till trots, resultera i en lägre absolut fettförbränning i förhållande till att springa superduperfort. I ytterligare tillägg till detta kommer hela träningspasset att förbränna långt färre kalorier – oavsett ursprung.

Springa superduperfort: kommer, dess lägre relativa fettförbränning till trots, resultera i en högre absolut fettförbränning i förhållande till kraftpromenaden. I ytterligare tillägg till detta kommer hela träningspasset att förbränna långt fler kalorier – oavsett ursprung.

För att förtydliga kommer kraftpromenaden resultera i en lägre energikostnad för kroppen att genomföra. Att den sedan förbrände mer fett sett i relativa termer är, eller åtminstone borde, vara tämligen ointressant. Det kan vara värt att veta för alla som kraftpromenerar i syfte att gå ned i vikt fastän de är kapabla att springa.

Och som jag redan nämnt får vi heller inte glömma bort att högintensiv träning kommer förbättra din kondition på köpet, något som jag antar att de allra flesta åtminstone inte ser som en negativ följdeffekt.

Men välj för guds skull aldrig bort en högintensiv träningsform till förmån för kraftpromenad av fel anledning – det vill säga i tron om att du går ned mer i vikt av kraftpromenaden.

För att slippa ursäkta mig till kroppsbyggare under sin period av deff vill jag passa på att förtydliga att det kan finnas en god tanke bakom kraftpromenader. Även för personer som av olika anledningar inte kan springa, vill springa, orkar springa eller går kraftpromenader för att de helt enkelt mår bra av det – fortsätt med det.

Men välj för guds skull aldrig bort en högintensiv träningsform till förmån för kraftpromenad av fel anledning – det vill säga i tron om att du går ned mer i vikt av kraftpromenaden. Att den är ”bättre” för dig.

Ladda inte bössan. Skjut inte dig själv i foten. Knyt skorna. Krångla dig i dina tightaste kompressionstights. Putsa dina snabbaste brillor med oljat glas. Ut och spring fort som fan.