Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss

Hålltider
00:00:27 – Johnny Grape
01:00:01 – Lars & Olov på Ironworks, Göteborg