Tyngre Träningssnack gästas av psykologen Emma Forsén för att diskutera hennes forskning samt ätstörningar inom idrotten.

Veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack fokuserar på ätstörningar inom idrotten. Gäst för dagen är psykologen Emma Forsén‌ som precis håller på att avsluta sin avhandling kring självbild och ätstörningar samtidigt som hon arbetar med att försöka förebygga ätstörningar inom idrotten.

I det här avsnittet får du lära dig vad olika ätstörningar innefattar och vi har också en längre diskussion kring den ganska nya termen ortorexi och vad det innefattar i olika sammanhang.

Du får även veta lite kring riskfaktorer för ätstörningar och hur man eventuellt kan arbeta för att minska risken för att man ska få någon som är i riskzonen att råka illa ut.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 75.

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:‌

00:00:00 Introduktion av Emma Forsén
00:06:15 Fungerar prevention inom området ätstörningar?
00:07:35 Studier mot ätstörning som utförs genom internetbaserade interventioner
00:12:00 Emmas avhandling med fokus på självbild och ätstörningar
00:14:05 Hos unga tjejer är kropp och vikt en stor del i hur man värderar sig själv
00:15:15 Personer med ätstörning utvärderar sig själva nästan uteslutande utifrån hur deras ätstörning går
00:16:15 Vad pratar man om när man diskuterar ätstörningar?
00:18:15 Hur värderar personer med ätstörningar sig själva inom helt andra områden?
00:21:25 Hur vanligt är det med ätstörningar idag jämfört med förr?
00:22:50 Riskfaktorer för ätstörningar
00:27:30 Emmas andra studie kring självkritik och självacceptans
00:30:20 Med ålder så minskar förhållandet mellan synen på en själv och ens kropp
00:35:05 Ätstörningen som en egen persons hos personer med ätstörning
00:46:00 Kan man likna ätstörningen vid en person som personen med ätstörning anknyter till?
00:48:00 Kan ätstörningar ge en dålig självbild likt dålig självbild kan bidra till en ätstörning?
00:49:45 Hur vanligt är ätstörningar rent procentuellt?
00:52:50 Sverige ligger efter flera länder när det gäller arbetet kring ätstörningar inom idrotten
00:54:40 Fokusera på det positiva med träning som inte berör kroppens utseende mer
00:58:05 Personer som är fysiskt aktiva är mer nöjda med sina kroppar än övriga
01:00:00 Hur förhåller man sig som ledare till kroppsideal inom idrotten?
01:02:30 Hur fångar man upp personer i riskzonen?
01:06:10 Förvirring kring begreppet ortorexi
01:09:10 Studier på ortorexi
01:11:10 Finns det något behov av den svenska betydelsen för ortorexi?