Om du gillar att läsa artiklar som handlar om studier och forskning men inte vet vilka olika typer av studier och vetenskapliga artiklar som finns så behöver du lyssna på det här!

Det snackas mer och mer om studier, forskning och vetenskap när det gäller träning, kost och hälsa och det är väldigt positivt. Men om du ska förstå hur mycket tyngd du ska lägga vid ett visst resultat och hur bra bevisat ett påstående verkligen är så behöver du känna till vilka olika typer av studier som det finns och vilka styrkorna och svagheterna är med varje typ. I det här avsnittet så guidar Wille och Jacob dig igenom grunderna kring olika former av vetenskapliga artiklar och studier.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 133.
RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:

00:00:00 Olika typer av studier och vetenskapliga artiklar
00:01:54 Evidenspyramiden
00:04:47 In vitro studier
00:14:08 Djurstudier
00:24:19 Observationsstudier
00:24:55 Fallstudier
00:34:10 Cohortstudier och epidemiologi
00:42:41 I fall det är självrapporterad data är resultaten än mer osäkra
00:47:19 Interventionsstudier, randomiserade och icke randomiserade
00:58:15 De negativa sidorna med RCT
01:02:56 Systematiska översiktsartiklar
01:08:09 Meta-analyser
01:15:39 Narrative review eller enkel översiktsartikel
01:19:37 Det är svårt att avgöra om en review är bra eller dålig i fall man inte kan ämnet sen tidigare
01:20:44 Ledare och korta brev eller debattartiklar
01:27:53 Personer med fina titlar som uttalar sig i media