Jacob och Wille tar sig an en överdrivet het potatis i veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack.

Veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack fokuserar vi på växtförädling och GMO. Jacob och Wille gästas av Anna Lehrman, PhD, för att diskutera allt möjligt rörande olika tekniker som finns för att utveckla och förbättra de växter som används inom jordbruket.

Du får till exempel veta vad GMO faktiskt innebär, hur det skiljer sig från andra tekniker och om det finns någon särskild orsak till oro med just GMO.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 82.
RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:

00:00:00 Introduktion av Anna Lehrman
00:06:20 Forskning på genmodifierad raps med målet mindre besprutning
00:08:10 Bränd som forskare på grund av en hätsk debatt
00:09:30 Annas syn på GMO innan hon började forska på det
00:12:20 Vägen in på forskningskommunikation
00:13:30 Resultatet i studien på GMO-modifierad raps
00:17:30 Lantbrukare och konsumenters syn på GMO i Sverige och Europa
00:20:50 Varför håller man på med växtförädling och djuravel?
00:24:45 Överkorsning av gener när könsceller bildas
00:26:25 Strålning eller gifter för att få fram önskade egenskaper
00:28:30 Superbroccolin och selektivt urval för växtförädling
00:30:45 Metoder där man förändrar generna direkt
00:31:25 Riktad mutagenes, som strålning fast på en specifik plats
00:32:55 Vad klassas som GMO och vad är mycket mer fritt att använda
00:35:05 Polyploidiförädling för att förändra egenskaper hos livsmedel
00:36:20 GMO-förändringar kan ske av sig själv i naturen
00:37:45 Det som är intressant är egenskaperna man förändrar inte vilken teknik som nyttjas
00:39:10 Påverkar kunskap hur folk känner för GMO
00:42:30 Varför finns det så hårda regler för GMO jämfört med andra tekniker?
00:46:30 Finns det exempel på saker som har blivit fel vid växtförädling?
00:50:55 Växter producerar själva gifter och vi nyttjar glatt flera av dem
00:52:35 Den meningslösa termen naturligt på livsmedel
00:54:45 Argumentet "vi vet inte tillräckligt om riskerna"
00:56:40 Naturskyddsföreningen har ändrat ståndpunkt gällande GMO
00:58:00 Riskerna att använda någonting kontra risken att använda något som man vet fungerar dåligt
00:59:40 När saker som egentligen är vitt skilda åt klumpas ihop som ett
01:01:00 Hur ställer sig KRAV och ekologiska organisationer jämte mot GMO
01:04:25 När man använder kalvmagar istället för bakterier för att producera kravmärkt ost
01:09:35 Vad händer på EU-nivå när det gäller regleringen av GMO?
01:11:30 Sveriges nya livsmedelsstrategi likställer olika typer av växtförädling
01:14:20 Har växtförädling gett mindre näring i maten
01:18:30 Tomater som blev förädlade för tillväxt, färg och form men tappade lite smak
01:21:20 Genbanker med väldigt många olika historiska växter
01:22:35 Sparrisbroccoli och andra nyare växter med spännande smaker
01:23:40 Blingon som uppstod av sig själv i naturen
01:25:55 En ny gröda som alternativ för raps
01:28:30 De stackars första bönderna som skulle börja odla vilda växter
01:29:50 Monsanto och andra multinationella bolag
01:31:00 Bidrar hårda regler till att de små företagen konkurreras bort?
01:34:20 Konspirationsteorier om att pengarna styr alla forskare
01:35:20 Tonläget verkar vara på väg mot det bättre och ny teknik kan kanske hjälpa?
01:37:40 Dålig forskning som ger larmrubriker
01:42:00 Forskning på människor är extremt svårt