Nu är Linnea tillbaka och vi diskuterar två nyligen publicerade studier – en med fokus på kaloriintag och en om klimatvänlig kost också är hälsosamt.

Det första ämnet handlar om en nyligen publicerad studie. Man tittade på hur texturen och processandet av livsmedel påverkar hur mycket människor väljer att äta och hur mätta de sedan blir från den måltiden.

Det andra ämnet fokuserar på EAT Lancet-dieten. Dieten som publicerades 2019 hade som främst mål att vara klimatvänlig. Men samtidigt också vara hälsosam och uppfylla de näringskrav som finns för oss människor. På senare tid har det börjat dyka upp en del studier. Man har bland annat undersökt om människor med kostmönster som överlappar mer med EAT Lancet drabbas mindre av sjukdomar så som cancer och hjärt- & kärlsjukdom. Resultaten är lite blandade. En del studier visar på att de som äter mer likt dieten mår bättre. Medan andra inte finner något samband. Vi berättar först om dessa studier, sen spekulerar vi lite kring vad som eventuellt skulle kunna förklara de olika resultaten mellan studier.

Hälsa och livslängd hos de som äter likt EAT Lancet-dieten

  • 00:00:00 Snack om allt möjligt
  • 00:05:38 Mjukare mat får oss att äta större portioner mat
  • 00:23:06 Hälsa och livslängd hos personer som äter mer likt EAT Lancet-dieten

Här laddar du ner avsnittet “Hälsa och livslängd hos de som äter likt EAT Lancet-dieten” som mp3: Avsnitt 31

Mer om Hälsoveckan by Tyngre

Photo by Benjamin Brunner on Unsplash