Dagens ämne i Hälsoveckan by Tyngre är alkohol och hälsa. Vi utgår ifrån nya förslag till rekommendationer för lågrisk alkoholdrickande från Kanada. I det här avsnittet tar vi dig från det man trodde förr, det man tror idag och med flera stopp med diskussioner kring svårigheterna att studera alkohol och hälsa i brist på större interventionsstudier.

Vad är ett säkert alkoholintag?:

 • 00:00:00 Inledning – Linnea har kläder inlåsta i sin tvättstuga
 • 00:03:17 Fortsättning – med den senaste forskningen kring alkohol och hälsa
 • 00:05:15 Och om den skiftande bilden på alkohol och hälsa det senaste decenniet
 • 00:09:14 Vidare – är det bättre med vin än annan alkohol?
 • 00:10:56 Industrin hjälper till att sprida saker som hjälper dem sedan är det svårt att nå ut med ny information
 • 00:12:43 Kanadas nya riktlinjer för lågriskdrickande
 • 00:15:44 Mer än två standardglas i veckan ansågs vara moderat eller hög risk
 • 00:21:08 Vilken risk är människor beredda att ta och hur förmedlar man om de är över den gränsen?
 • 00:24:08 Oavsett – risker som är associerade med alkoholintag
 • 00:28:11 Dessutom – könsskillnader i risk för vissa sjukdomar – confounding eller olika fysiologi?
 • 00:29:29 Effekterna på hjärt- och kärlsjukdom är blandade vi låga mängder
 • 00:30:40 Det är svårt att lita på självrapporterade intag av alkohol
 • 00:33:27 Där finns en tydlig doseffekt när det gäller alkohol och hälsa
 • 00:38:39 Det är intressant att alkohol ofta lyfts som en hälsodryck i dietböcker och på hälsokonton på sociala medier
 • 00:43:33 Avslutningsvis – Om graviditet och amning

Här laddar du ner avsnittet Vad är ett säkert alkoholintag? som mp3: Avsnitt 36

Till sist: mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by Vinicius “amnx” Amano on Unsplash