Varför tränar eliten i konditionsidrott så mycket lågintensiv träning när högintensiv träning är mer effektiv?

Veckans Tyngre Träningssnack‌ fokuserar på betydelsen av att träna på olika intensiteter när man vill förbättra sin prestation i någon konditionsidrott. Du får veta hur man vanligen delar in träningen i olika intensitetsspann och vilka träningseffekter du främst får från de olika typerna av träning.

Du får lära dig hur du kan använda pulsen för att styra din träning och vilka andra sätt det också finns att veta på vilken intensitet du arbetar på för stunden. Till exempel blir enkla förklaringar på hur du kan uppskatta din tröskel och maxpuls.

Du får även en diskussion kring hur världens bästa konditionsidrottare ungefär fördelar sin träning när det gäller olika intensiteter och vilken relevans kunskapen därifrån kan ha på träningen hos en motionär.

Om du uppskattar att lyssna på Mikael Mattsson‌ så har han varit gäst hos oss flera gånger tidigare då vi diskuterat lite olika ämnen. Det är avsnitt 5, 30 och 109 som berör gener vid träning, alkohol och träning samt belastning och återhämtning.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 139.

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:‌

 • 00:00:00 Sena förberedelser inför ett kanonavsnitt
 • 00:01:37 Intensitetsfördelning vid konditionsträning med Mikael Mattsson
 • 00:03:03 Hur delar man in olika intensiteter inom konditionsidrotter
 • 00:06:08 Borgs RPE är vanligt och väldigt användbar
 • 00:07:39 Olika kulturer delar ofta in intensiteterna olika
 • 00:08:12 Zonerna är ofta anpassade för en viss grupp, ofta elit, och passar därför inte alla
 • 00:10:25 De olika zonerna i förhållande till Borgs RPE
 • 00:12:48 Man orkar sällan mer än 2-3 hårda pass i veckan
 • 00:16:52 Finns det sätt att uppskatta var man har laktattröskel mm?
 • 00:24:00 Det är väldigt bra att känns till sin maxpuls
 • 00:27:08 Hur du kan uppskatta var du har din tröskel
 • 00:30:16 Hur elitidrottare fördelar träningen på olika intensiteter
 • 00:31:25 Borde man dela in den högintensiva träningen i flera olika spann?
 • 00:34:24 Trenden har varit mot en mer polariserad eller pyramidformad träning inom konditionsidrotten
 • 00:38:43 Träning på högre intensitet än man ska tävlar kan vara väldigt givande
 • 00:40:11 Träning vid tävlingshastighet är också viktigt
 • 00:46:08 Den som klarar att tränar mest vinner vanligen inom konditionsidrotterna
 • 00:50:00 Hur översätter man det här till motionärer?
 • 00:53:59 Vi kan träna lite hårdare än vi borde för maximal effekt
 • 00:58:45 Människor rör sig mindre nu och får kanske mindre lågintensiv träning av sig själv
 • 01:03:37 Är den lågintensiva träningen nyckeln till framgång?
 • 01:07:05 Ska yngre och äldre idrottare fördela intensiteten likadant?
 • 01:08:46 Kan andra typer av idrotter ta över något kring konceptet om polariserad träning?
 • 01:13:10 Olika individer svarar bättre på olika intensiteter
 • 01:16:02 Tränare som tränar alla lika vs de som anpassar efter individen
 • 01:19:12 Kan man göra något test för att få reda på vilken profil man själv är?