Varför har så många människor svårt att komma igång med sin träning och varför lyckas de inte bibehålla sin motivation över tid? Wille och Jacob försöker titta på frågan med hjälp av professor Magnus Lindwall.

Magnus Lindwall, forskare inom hälsopsykologi, gästar denna vecka Jacob och Wille i Tyngre Träningssnack för att diskutera motivation och vad det är som driver vissa människor att träna medan så många andra har svårt att både komma igång och fortsätta träna.

Du får bland annat tips om hur du ”packar in” ett träningspass så att den som tränat upplever och minns träningen som lite roligare. Dessutom blir det en diskussion kring mer intensiv intervallträning och de fördelar och nackdelar som den har när det gäller att påverka människor motivation.

Avslutningsvis blir det en kortare diskussion kring projektet Generation Pep där man försöker få barn i Sverige att börja röra på sig mer.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 126).
RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:

00:00:00 Introduktion av dagens gäst Magnus Lindwall
00:03:31 Magnus forskning kring hälsopsykologi
00:07:35 Svårigheterna i att få människor att vara fysiskt aktiva
00:09:00 Fokus läggs ofta på fel saker när man vill inspirera folk till rörelse
00:11:28 Användandet av Self determination theory för att försöka hitta vad som motiverar en viss grupp mer specifikt
00:16:02 Yttre belöning och beteendeekonomer vs psykologer
00:17:16 Koffein och andra sätt att göra träningen roligare
00:19:02 Högintensiv träning kontra mer lågintensiv träning
00:20:06 Betydelsen av att träningen är bra nog för att också ge långsiktiga resultat
00:24:19 Tre centrala behov som om de uppfylls ökar chansen att någon ska fortsätta träna
00:30:20 Det vi minns mest efter ett träningspass
00:33:33 Problemet i att människor förväntar sig att träning ska vara väldigt jobbigt
00:42:09 Nudging som ett sätt att minska hinder för fysisk aktivitet
00:45:10 Motiverande samtal för att göra saker mer konkret
00:47:37 Är det okej att försöka ändra människors egen vilja?
00:53:05 Vi vet ofta vad problemet är, det är dags att diskutera utifrån det
00:56:29 Motiverande samtal och dess svårigheter
00:59:45 Det ges för lite tid för att försöka ändra människors beteende i vården
01:02:00 Frihet inom förutbestämda ramar för bättre motivation
01:07:13 Problemet med yttre belöningar på sikt
01:08:37 Fysisk aktivitet och lägre risk för depression
01:15:22 Finns det någon typ av dos-respons när det gäller effekten?
01:19:43 Frekvensen är viktigare än intensiteten för mental hälsa
01:22:37 För de som är inaktiva ger lite rörelse väldigt mycket
01:26:39 Hissen som berättar att du tappar livstid när du åker den
01:27:52 Försöker organisationer och företag ta hjälp av Magnus forskning?
01:29:21 Magnus arbete i Generation Pep
01:30:45 Vad hade Jacob och Wille försökt ändra på för att få mer rörelse i samhället?
01:34:08 Stora aktörer har en väldigt stor påverkan