Favoriten Ola Wallengren gästar Tyngre Radio, och bidrar som vanligt med briljanta nyttigheter. Om träning och alkohol, om kreatinladdning, om överdosering av protein, till exempel. Dessutom avslöjar Ola nya rön om träning som kan ge riktigt revolutionerande ökningar!

Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss

Hålltider‌
00:07:35 – Ola in
01:15:18 – Ola ut