Det har kommit nya riktlinjer från både UK Sports och Internationella Olympiska Kommittén kring frågan.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 318

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss


Ur innehållet:

 • 00:00:00 Sjukdom och kallt
 • 00:05:41 Wille har tappat bort sitt körkort
 • 00:07:18 Tommy Lundberg är tillbaka
 • 00:08:58 Direktiv och riktlinjer kring transkvinnor inom idrotten
 • 00:10:42 Varför vi har en kvinnlig och en manlig kategori inom idrotten
 • 00:13:55 Översiktsartikel på hur övergången från man till kvinna påverkar den fysiska prestationsförmågan
 • 00:18:08 Skiljer sig antalet cellkärnor?
 • 00:22:15 Riktlinjer har behövts en uppdatering då man sett att de tidigare reglerna inte fungerar
 • 00:24:43 UK Sports senaste guidelines kring transkvinnor inom idrotten
 • 00:30:56 IOKs senaste guidelines är inte särskilt bra
 • 00:34:48 Vi antar en skillnad när vi har kategorierna, sen begär det evidens för att skillnaden finns
 • 00:39:52 Vi har flera indelningar inom idrotten av en orsak
 • 00:46:49 Det är alltid orättvist i idrotter men vi har valt att ha kategorier
 • 00:55:58 Det är så få transkvinnor, varför ska man bry sig om det här?
 • 01:04:20 Debattklimatet har varit väldigt negativt och många har inte vågat uttala sig
 • 01:08:09 Det är fundamentala rättigheter som är i konflikt med varandra här
 • 01:11:12 IOK säger att man inte får lov att undersöka könet hos en idrottare