Erik Hemmingsson, PhD inom övervikt och fetma, gästar studion för att diskutera övervikt, vår obesogena miljö och skatt på läsk.

Denna vecka gästas Jacob och Wille av Erik Hemmingsson PhD, från Karolinska. Erik har skrivit dubbla avhandlingar på ämnet övervikt. Nyligen var han också med och publicerade en studie där man tittat på hur svenskens matvanor förändrats över de senast 50 åren och hur det kan ha påverka förekomsten av fetma.

Huvudfokus i avsnittet ligger också på hur vi människor påverkas av den miljö vi lever i och hur samhället idag är anordnat på ett sätt som gör att väldigt många har svårt att kontrollera sin vikt. Vi diskuterar även skatt på läsk, marknadsföring riktad mot barn samt om att en förändring i samhället troligen måste komma från gräsrotsrörelser.

Utöver detta tar vi upp en hel del kring Eriks tidigare studier på fysisk aktivitet för överviktiga, kroppens set point och hur en dåligt utförd bulk eventuellt skulle kunna påverka ens förmåga att hålla sig smal på lång sikt.

I avsnittet nämner vi att vi ska ladda upp en bild på Tyngre Träningssnacks Instagram. Vi nämner även två tidigare artiklar skrivna av Jacob vilket är, Varför det finns fler överviktiga än normalviktiga! och Du kan inte “kompensera” för skitmat med motion.

Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:‌

00:00:00 Introduktion av veckans gäst: Erik Hemmingsson
00:02:00 Dubbla doktorsavhandlingar i ämnet övervikt och fetma
00:05:10 Fysisk aktivitet på recept
00:09:15 Är du fet för att du varit inaktiv eller blev du inaktiv för att du blev fet?
00:14:15 Påverkan i barndomen är väldigt viktig
00:18:36 Mycket mer skitmat och för stort fokus på makronutrienter och enskilda faktorer
00:25:10 Dolt socker vs De uppenbara sockerkällorna
00:29:30 Varför skatt på läsk är en bra idé!                
00:40:35 Hälsominister Wikström mesiga debattartikel i Aftonbladet
00:45:30 Vi måste ge folk lite medvind
00:48:20 Argumentet att de drabbar de fattiga
00:50:40 Vad som har hänt med Svenskens matvanor i siffror
00:54:26 Vad händer om folk slutar äta skitmat?
00:57:30 En gång tjock alltid tjock?
01:07:45 Tron att man kan kontrollera sin vikt till 100 procent bara genom att träna lite extra och äta lite mindre
01:12:40 Långsiktiga negativa effekter av snabb viktuppgång (dålig bulk)
01:17:35 Vad krävs för att folk ska börja reagera? Är vi där nu?
01:20:50 Jacobs osunda förhållande till lösgodis
01:23:20 Livsmedelsföretagens inriktning mot barnen
01:27:05 Vikten av att våga prova olika interventioner
01:30:15 Betydelsen av att även de som inte har problem kan se problemet

° ° °

Photo by Alexandra Nosova on Unsplash