Avsnitt 415 av Tyngre Träningssnack handlar om omega-3 och mer specifikt fettsyrorna EPA och DHA. Jacob summerar och diskuterar det han lärde sig medan han skrev artikeln, ”Omega-3 index – är det värt att bry sig om?”.

I avsnittet får du lära dig lite om olika fettsyror och varför omega-3 tillskott länge har varit ett populärt tillskott. Jacob berättar också om hur forskningen ser ut idag när det gäller effekterna från omega-3 tillskott och vilka råd som finns kring intaget. Till sist blir det en lång diskussion kring det som kallas för omega-3 index vilket är ett bra mått på en människas genomsnittliga intag av EPA och DHA över lite längre tid. I observationsstudier ser man ett tydligt samband mellan lågt omega-3 index och sämre hälsa men det är fortfarande lite oklart om vilket omega-3 index som ska räknas som ”optimalt”.

Avsnittet om omega-3 och omega-3 index

 • 00:00:00 Inledningsvis: Introsnack om bilresor och barnlitteratur
 • 00:06:48 Därefter – Omega-3 och dess funktion som fleromättad fettsyra
 • 00:08:50 Vidare till mättade, enkelomättade och fleromättade fetter (omega-3 och omega-6)
 • 00:12:49 De tre omega-3 fettsyrorna EPA, DHA och ALA
 • 00:15:05 EPA och DHA är de omega-3 fettsyror man oftast syftar på när man snackar om hälsoeffekter från omega-3
 • 00:19:25 Det som fick intresset för hälsoeffekter från omega-3 att öka på 70- och 80-talet
 • 00:23:55 Det finns ganska många RCT på omega-3 som tillskott med blandade resultat
 • 00:29:58 Olika sätt att mäta människors intag av omega-3
 • 00:33:33 Omega-3 index är mer intressant är omega-3 och omega-6 ration
 • 00:37:25 Ett högre omega-3 index korrelerar tydligt med bättre hälsa i observationsstudier
 • 00:39:39 Svenskar verkar i genomsnitt ha ett ganska högt omega-3 index
 • 00:43:05 Det finns för lite EPA och DHA för att höja upp världens befolkning till rekommenderat intag
 • 00:48:07 Vad krävs för att uppnå ett högt omega-3 index via vanlig mat?
 • 00:52:07 Jacob tar inte något omega-3 tillskott
 • 00:54:51 Rent mekanistiskt så verkar celler med högre omega-3 index fungera något bättre
 • 00:56:35 Om man ska köpa tillskott så kan kvaliten variera
 • 01:00:25 Det finns forskare med ekonomiska incitament kring omega-3 index som har stor påverka på litteraturen
 • 01:04:04 Det finns läkemedel som ger EPA och/eller DHA där du kan lita mycket mer på innehållet
 • 01:06:04 Summering och vad Jacob och Wille tror kring att ta det som tillskott i framtiden

Här laddar du ner avsnittet Avsnittet om omega-3 och omega-3 index som mp3: Avsnitt 415

Mer om Träningssnack

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss