Wille och Jacob gästas denna vecka av Gustav Nilsonne, docent i neurovetenskap på KI. Ämnet för dagen är framför allt meta-vetenskap vilket i princip är forskning på forskning. De senaste 15 åren har det skett en form av revolution kring det fältet då det har uppdagats att hur man utför forskning har stor potential till förbättring så att resultat blir mer tillförlitliga och att mer av den viktiga informationen blir tillgänglig för alla.

I dagens avsnitt får du bland annat höra om bristerna i hur det fungerar med de vetenskapliga tidskrifterna idag där det i princip är stora företag som tjänar massa pengar på universitet och forskare.

Det blir också en hel del diskussion kring hur de friheter som forskar har när de ska analysera data påverkar deras resultat. Det är visat i flera studier att olika forskargrupper kan komma fram till olika resultat med precis samma data eftersom de väljer olika sätt att analysera den.

Till sist blir det också en kort diskussion kring hur fenomenet regression to the mean kan leda till att man hittar ”falska” korrelationer i vissa observationsstudier. I just det fallet som vi diskuterar i avsnittet så handlar det om sambandet mellan amning och IQ.

Meta-vetenskap med Gustav Nilsonne:

 • 00:00:00 Inledningsvis: Gudiol har tappat rösten
 • 00:03:40 Vidare till Wille, som sprang 10 km på Kungsholmen runt
 • 00:07:09 Veckans gäst, Gustav Nilsonne
 • 00:08:20 John Ioannidis som en av de som öppnade upp fältet kring meta-vetenskap
 • 00:10:24 Hur man blir neurovetenskapare och Gustavs väg till forskningen
 • 00:14:57 Byte av fält direkt efter doktorandstudierna gav mycket extra jobb
 • 00:19:15 Försök att studera emotionell reglering hos människor
 • 00:24:35 Hur Gustav kom in på att forska om forskning
 • 00:25:48 Ett av de första stora projekten där man försökte replikera tidigare kända/välciterade studier
 • 00:30:47 Hur blir mottagandet när man är forskare som granskar andra forskare?
 • 00:36:25 Betydelsen av förhandsregistrering och ännu bättre, registered reports
 • 00:42:38 Problemet som är vetenskapliga tidskrifter och hur det fungerar i dag
 • 00:53:51 Peer Review fångar sällan upp rent fusk
 • 00:58:38 Vad är förslagen som alternativ till vetenskapliga tidskrifter
 • 01:02:45 Olika forskargrupper kan få fram olika resultat med exakt samma data
 • 01:11:22 Pandemin blev ett bra exempel på att samma data kan analyseras olika av olika personer
 • 01:17:14 Alla möjliga analyser som kan göras inom nutritionsepidemiologi
 • 01:23:18 Studier som bör vara utförda men inte publicerade
 • 01:29:07 Regression to the mean och en analys som tittar bakåt i tiden
 • 01:33:15 Observationsstudier som visar att amning ger smartare barn påverkas av regression to the mean

Här laddar du ner avsnittet Meta-vetenskap med Gustav Nilsonne som mp3: Avsnitt 392

Mer om Träningssnack

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss