Wille och Jacob diskuterar nutrition och vätska under riktigt långvariga konditionslopp. Vad händer när loppen är så långa så man behöver äta under tiden? Vad gör man under flerdagarslopp med olika etapper? Vilken roll spelar intaget av protein och fett vid den här typen av lopp? I avsnittet utgår vi en hel del från den här översiktsartikeln från 2019.

För att kontrastera det som gäller vid de här riktigt långa loppen så diskuteras också en hel del kring nutritionen och vätskeintag när det gäller mer traditionella konditionslopp som varar allt ifrån 20 minuter till 2-3 timmar.

Nutrition vid väldigt långa konditionslopp:

 • 00:00:00 Inledningsvis: VAB hemma hos Gudiol
 • 00:02:01 Vidare till mer kring begreppet mellanmjölksträning
 • 00:04:33 Avsnittet om nutrition vid väldigt långa distanser inom konditionsidrotten
 • 00:08:08 Riktigt långa lopp utförs på en låg intensitet där huvudbränslet vanligen är fett
 • 00:11:46 Proteinbehovet för ultraidrottare
 • 00:14:40 Ultraidrottare har höga energibehov och kan ha svårt att få i sig tillräckligt med energi
 • 00:18:33 Hypoteserna kring lågkolhydratkost för ultraidrottare
 • 00:21:44 Inför tävlingar bör du kolhydratsladda
 • 00:23:24 Det är viktigt med ett kontinuerligt intag av kolhydrater även under loppet
 • 00:26:11 Förslag på mat som man kan ha med sig eller äta under loppet
 • 00:30:15 Vätskeintaget före, under och mellan lopp
 • 00:35:42 Saltintaget behöver man också fundera lite på
 • 00:37:35 Bränsle och energiintag under ett maraton
 • 00:39:59 Försiktig med fiberintaget det sista dygnet
 • 00:42:12 En plan för vätskeintaget är en bra idé vid längre lopp
 • 00:47:11 Halvmaraton och kortare sträckor
 • 00:48:40 Bästa sättet att inta koffein vid ultralopp är oklart

Här laddar du ner avsnittet Nutrition vid väldigt långa konditionslopp som mp3: Avsnitt 384

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Avslutningsvis – mer från Tyngre Träningssnack