Gudiol och Valkeaoja svarar på några av era lyssnarfrågor i veckans Tyngre Träningssnack. Det blir bland annat en diskussion kring olika intensiteter vid konditionsträning och om det finns olika typer av idrottare som orkar med olika mycket träning av en viss typ samtidigt som de också verkar svara bättre på lite olika träning.

Efter det så kommer vi in på frågan vad vi hade önskat att man hade studerat mer när det gäller träning och hälsa. Det utförs ju en väldig massa forskning hela tiden men där är vissa frågor som vi anser kunde få lite extra fokus.

Till sist så diskuterar vi en väldigt hypotetisk situation där vi hade fått möjlighet att helt förändra något beteende hos befolkningen i stort och vad vi då hade valt att prioritera för någonting.

Olika personer svarar nog bättre på viss träning jämfört med annan?

  • 00:00:00 Ett dåligt men kort intro
  • 00:04:10 Pratar man för lite om att olika konditionsidrottare svarare olika på olika intensiteter?
  • 00:19:47 Önskestudier 1 – Mer data på non-responders
  • 00:31:34 Önskestudier 2 – Fler större klusterrandomiserade studier på förändringar i människors miljö
  • 00:39:35 Om vi hade kunnat få människor att förbättra en del av sin livsstil, vad hade vi valt?

Här laddar du ner avsnittet Olika personer svarar nog bättre på viss träning jämfört med annan? som mp3: Avsnitt 366

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Avslutningsvis – mer från Tyngre Träningssnack


Photo by Total Shape on Unsplash