Allt om ultraprocessad mat och varför forskare mer har gått över till att fokusera på matkvalité istället för mängden kolhydrater, fett och protein. Ett måsteavsnitt för dig som är intresserad av hälsa och övervikt på befolkningsnivå.

Veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack fokuserar på konceptet ultraprocessad mat när Jacob och Wille har doktoranden och dietisten Filippa Juul på besök.

Filippa har analyserat hur vår kosthållning har förändrats i Sverige de senaste 50 åren och numera forskar hon i New York.

I det här avsnittet får du lära dig vad som menas med ultraprocessad mat och varför forskare mer och mer har gått över till att fokusera på matkvalité istället för andelen kolhydrater, fett och protein i kosten.

Det här är ett måsteavsnitt för dig som är intresserad av hälsa och övervikt på befolkningsnivå.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 116.
RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:

00:00:00 Jacob vann nyårssaluten
00:02:13 Introduktion av Filippa Juul
00:04:10 Växande intresse för folkhälsa och påverka strukturella problem
00:07:52 Barriärer mot att äta hälsosamt idag
00:10:18 Felaktigt fokus på makronutrienter inom nutrition
00:12:16 Fettfria kakor har blivit fettfria kakor
00:13:55 Ultraprocessad mat som koncept
00:17:05 Kategorier av mat där man inte tittar på makronutrienter utan försöker att titta på kvalitén
00:19:49 Ultraprocessade livsmedel, mycket energi och lite näring
00:21:30 Svårigheter att klassificera livsmedel som nyttigt och onyttigt
00:22:58 Många får i sig en väldigt stor mängd ultraprocessad mat
00:26:10 Vi äter mycket mer ultraprocessad mat i Sverige de senaste 50 åren
00:30:19 Doktorandstudier i New York
00:31:27 Brasiliens kostråd, de första som fokuserar på matkvalité och det sociala med att äta
00:34:23 Industrins påverkan i kostråden som ges i USA
00:37:37 Jacob är konspiratorisk kring att industrin har påverkat de svenska kostråden inför senaste NNR
00:39:45 Industriellt framtagen mat är designad för att vara belönade och beroendeframkallande
00:44:01 Filippas forskning i USA på ultraprocessad mat och hälsa
00:45:53 Relationen mellan intaget av ultraprocessad mat och övervikt/fetma i USAs befolkning
00:51:15 Kan man se några effekter av kostråden i Brasilien och vad finns det som motverkar deras effekt?
00:53:09 Är effekten från ultraprocessad mat på hälsan direkt eller indirekt
00:56:19 Skolbarn som fick saftdryck med socker eller sötningsmedel till skollunchen i 18 månader
00:58:04 Läsk med koffein gör att vi tycker om det mer efter tid
01:01:18 Hur stor är effektstorleken mellan ultraprocessad mat och fetma
01:03:53 Framtida studier på ultraprocessad mat och hälsa
01:04:55 Behovet av interventionsstudier och mer longitudinell epidemiologi
01:07:11 Förhoppning om att kostråden ska kunna förenklas om framtida forskning bekräftar den tidiga forskningen på ultraprocessad mat
01:10:18 Det finns stora begränsningar i interventionsstudier på kost
01:11:17 Kostråd kommer att vara baserade på kostmönster för all överskådlig framtid
01:13:03 Är övervikten vanligare i länder där man äter ultraprocessad mat?
01:16:18 Övervikt och fetma är numera det som är vanligast och trenden verkar fortfarande negativ
01:19:32 Om man fått välja själv vad som skulle klassas som onyttigt inom epidemiologin
01:23:44 Det hade varit kul att sitta och p-fiska med datan för att se i fall man kan hitta ett ännu sämre kostmönster