Sedan några månader lever vi alla i något av en ny värld. Ett virus som heter SARS-CoV-2 härjar över världen och på grund av det har vi alla fått ändra lite på hur vi lever våra liv. En sådan förändring är hur vi förhåller oss till gymmet, och många undrar; Är det säkert att gå på gymmet just nu? I många länder har man stängt träningsanläggningarna helt medan vi här i Sverige har låtit dem varit öppna även om många är osäkra både på om de ska gå dit och hur de i så fall bör bete sig om de är där.

Tidigt förra månaden släpptes en fallrapport från Sydkorea där man hade funnit att ett antal instruktörer smittat varandra under en workshop som varat under ett par timmar (1). Det man hade haft workshop i var något som kallades för Fitness Dance Classes, South Korea. De här instruktörerna hade sedan gått tillbaka till sina respektive gym och där även fört över smittan till deltagare i deras klasser.

De senaste månaderna har man via forskning kommit fram till att det troligen är vissa situationer som gör att den här typen av ”superspridningar” uppstår och bland de faktorerna som sticker ut är följande tre delar som japanska hälsomyndigheterna har summerat så här snyggt i en bild.

Är det säkert att gå på gymmet

Så inomhus, många människor och höjda röster verkar vara tre faktorer som kan öka risken för att en person ska smitta flera samtidigt. Det är inte svårt att tänka sig att just ett danspass på ett gym uppfyller de här tre delarna. Vi har instruktörer som tränar på att ge direktiv medan det spelas hög musik samtidigt som de är inomhus och nära varandra. Dessutom troligen också med ”tyngre andning” som även det tros vara en riskfaktor för att det ska komma ut mer virus med utandningen.

Den här miljön kan också så klart uppfyllas inne på styrketräningsdelen av ett gym om de som tränar är ganska nära varandra och anstränger sig ordentligt när de lyfter vikter. Men det är inte heller svårt att se skillnaderna mellan mer vanlig gymträning och en dansklass.

En randomiserad studie på gym från Norge

Med den lilla introduktionen kring vad som verkar öka risken för att en ska smitta många och hur gymmet skulle kunna tänkas vara en sådan miljö så kommer vi till huvudämnet för den här artikeln, vilket är en randomiserad studie från Norge på om just gymmiljön verkar öka smittorisken (2).

När situationen var som värst i Norge så valde man att stänga ner alla gym och till vår glädje så valde man sedan inte bara att öppna upp allting igen utan istället så randomiserade man gymmedlemmar till att antingen få börja träna på gym eller inte. Alla som ville träna på gym blev alltså slumpmässigt indelade i två olika grupper och sedan följde man över tid för att se om risken för smitta ökade i gruppen som helt plötsligt också började hänga på gymmet några gånger i veckan.

Totalt var det drygt 3700 personer med i studien och av dessa var det drygt 1800 personer som fick lov att börja träna på gymmet. Förutom det här så fick det givetvis också de numera klassiska råden om att tvätta händerna, hålla avstånd, tänka på hygienen rent allmänt osv. Avståndet skulle vara minst en meter när det var lugnare övningar de gjorde och minst två meter när träningen var mer intensiv. De fick inte lov att använda duschen eller bastun och de blev inte tillsagda att använda mask.

Studien pågick i två veckor och de flesta av deltagarna var på gymmet många gånger under den tiden.

Endast en smitta och den skedde utanför gymmet

Totalt sett så hittade forskarna endast en ny smitta i den här studien. Det var en deltagare som inte hade varit på gymmet utan man spårade hens smitta till arbetsplatsen. De allra flesta av deltagarna blev testade en dryg vecka efter de två veckorna och totalt utfördes drygt 3000 tester.

Det här är egentligen det stora problemet med studien i sig. Det är en väldigt liten mängd smitta i Norge och risken att bli smittad för alla deltagarna i den här studien var väldigt liten. Även om vi skulle anta att gymmet egentligen dubblar den absoluta risken för smitta så har risken ändå fortsatt att vara väldigt låg.

Det är därför lite tveksamt vad den här studien egentligen säger om risken i andra situationer. I Danmark där smittan verkar vara aningen högre så valde man att öppna upp gymmen för två veckor sedan och där har man valt ungefär samma direktiv som gällde för den här studien med tillägget att personer som vill använda mattor eller handskar behöver ha med sig egna hemifrån.

Så är det säkert att till på gymmet? – i Sverige får vi nog mest undvika kända riskfaktorer

Då Sverige fortfarande är i en situation med högre mängd smitta än Norge är det oklart hur situationen skulle vara här med samma typ av upplägg. Jag gissar på att de flesta på gymmen i Sverige faktiskt redan tänker på samma saker som deltagarna i den här studien fick som direktiv.

Det enda som jag kan tänka mig att en del inte tänker på är det här med höga röster och djupare andning som jag inte tycker att man har tagit upp lika mycket i media som de andra riskfaktorerna.

Så träna med försiktighet och håll avståndet, stanna hemma om du är sjuk, undvik nya kontakter som att passa någon i bänken som du inte umgås med annars osv så ser jag ingen anledning till att tro att gymmet är särskilt farligare än någon annan situation inomhus.

Photo by Jesper Aggergaard on Unsplash