Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss

Hålltider‌
00:07:35 – Ola in
01:15:18 – Ola ut