I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre fokuserar vi på ämnet ätstörningar. Till vår hjälp har vi psykologen och forskaren Emma Forsén Mantilla.

Av den anledningen diskuterar vi först olika typer av ätstörningar. Som till exempel vad som skiljer dem åt och vad som är gemensamt för dem alla. Därefter diskuterar vi lite kring hur svårt det är att veta hur vanligt det faktiskt är med ätstörningar.

Efter det hoppar vi in lite på förebyggande av ätstörningar. Till exempel hur man kan balansera budskapet om att människor bör förbättra sin kost med att inte trigga människor i riskzon för en ätstörning onödigt mycket?

Till sist går vi in en del på behandling och vad du som vän eller nära person till någon drabbad kan hjälpa till.

Ätstörningar med Emma Forsén Mantilla

 • 00:00:00 Besök från Emma Forsén Mantilla
 • 00:03:38 Hennes första ämne är vilka kategorier av ätstörningar finns det?
 • 00:06:41 Vet man hur vanligt ätstörningar är idag?
 • 00:09:10 Ätstörningar innebär ett lidande eller ett besvär för en persons funktion i vardagen.
 • 00:11:27 Skillnaden mellan bulimi och hetsätning
 • 00:15:26 Vet vi om antalet personer med ätstörningar ökar eller minskar?
 • 00:18:08 Med anledning av det – vad vet vi kring riskfaktorer och hur dessa faktorer har förändrats över tid?
 • 00:21:22 Emmas arbete inom EDGI projektet kring gener och ätstörningar
 • 00:25:33 Vid vilken ålder uppstår ätstörningar oftast?
 • 00:27:21 Balansen mellan att ge råd om bättre kost och att inte trigga känsliga personer
 • 00:30:40 Av den anledningen – en viktig del är hur man uttrycker sig kring kroppar och mat.
 • 00:35:51 När människor får bra personliga hälsoråd verkar inte risken för ätstörningar öka?
 • 00:38:55 Men vad är betydelsefullt att tänka på när man pratar om ätstörningar för en publik?
 • 00:42:53 Är informationen från experterna i SVTs Ätstörd korrekt och bra?
 • 00:45:56 Vad kan man göra på en mer utseendefixerad arbetsplats/förening?
 • 00:49:08 Och hur kan idrottsförbunden försöka hjälpa till för att påverka problemet?
 • 00:51:37 Hur upptäcker man en ätstörning?
 • 00:55:28 Hur kan man närma sig en individ som man tror eventuellt har problem?
 • 00:57:15 Vilken hjälp finns det att få inom vården idag?
 • 00:59:10 Hur bra är chanserna att man kan bli frisk från sina besvär?
 • 01:01:41 Var med som försöksperson i Emmas forskning via EDGI
 • 01:03:30 Var kan man hitta mer information på nätet?

Här kan du ladda ner avsnittet Ätstörningar med Emma Forsén Mantilla som mp3: Avsnitt 17

Mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by Jairo Alzate on Unsplash