Dagens ämne i Hälsoveckan by Tyngre är olika metoder att ranka livsmedel från bra till dåligt. Framför allt fokuserar vi på NutriScore där en nyligen publicerad artikel påpekat att en stor majoritet av alla studier är positiva och bland de negativa studierna så är det stor övervikt av studier som på något vis är sponsrat av livsmedelsindustrin.

Förutom just den översikten så diskuterar vi även en hel del kring sponsrade studier överlag och hur man har sett att det kan påverka resultatet eller den bild man kan få av vetenskapen totalt sett. Vi kommer också in på andra former av bias som inte beror på sponsring från företag men där man ändå har sett att det kan påverka hur forskare väljer att utföra studier eller tolka den forskning som finns.

Vi kommer också in lite på NOVA vilket är det systemet där man använder sig av termen ultra-processad mat som det har snackats mycket om de senaste åren.

Livsmedelsindustrin sponsrar studier som är negativa mot NutriScore

 • 00:00:00 Försnack om graviditet och födslar
 • 00:04:21 Industrin gillar inte NutriScore
 • 00:05:43 Vad NutriScore är för någonting
 • 00:10:00 NutriScores styrka är att det är öppet och uppdateras efter ny kunskap
 • 00:11:59 Skillnaderna mot ultra-processad mat
 • 00:20:51 Nästan alla studier finner positiva saker med NutriScore
 • 00:22:20 Bland de studierna som var negativa var en stor andel sponsrade av livsmedelsindustrin
 • 00:22:52 Skillnaden på narrative reviews och systematiska översiktsartiklar
 • 00:25:24 Att studier sponsrade av företag oftast får en riktning som gynnar företagen är inget nytt
 • 00:30:51 Det kan finnas bias som påverkar resultaten även utan industrisponsring
 • 00:38:01 Hur den vetenskapliga processen går till förbättras succesivt
 • 00:39:46 Vad vi personligen tycker om NutriScore jämfört med Nyckelhålet
 • 00:46:31 Linnea kommer vara mammaledig från podden i ett antal månader framöver

Här laddar du ner avsnittet Livsmedelsindustrin sponsrar studier som är negativa mot NutriScore som mp3: Avsnitt 69


Photo by Sigmund on Unsplash