För knappt ett halvår sen skrev jag en artikel på Tyngre kring sötningsmedel och då framför allt drycker med sötningsmedel och hur de påverkar resultatet när folk försöker gå ner i vikt: "En diet med vatten eller lightläsk?".

I den artikeln tog jag upp en studie där man visat att när överviktiga personer fick dricka lightläsk under sin diet så fick de bättre resultat än när de fick dricka vatten.

Efter att jag skrev den artikeln så har det publicerats ytterligare en artikel där man jämfört lightläsk med vatten vid viktnedgång (1) och sedan hittade jag faktiskt en ytterligare studie från 2012, som även den hade jämfört vatten mot lightläsk vid viktnedgång, även om upplägget på den skiljer sig lite (2).

Det som gör de här studierna intressanta är att de skiljer sig åt lite i resultat. Den senaste studien visade på en liten fördel för de som drack vatten medan den tidigare studien från 2012 inte kan påvisa någon skillnad och studien jag tidigare skrev om här på Tyngre pekade istället mot en liten fördel för lightläsk. På grund av det så tänkte jag skriva om de två studierna jag inte skrivit om tidigare här för att försöka hitta eventuella skillnader i upplägg som eventuellt skulle kunna förklara resultaten.

En annan fullt möjlig förklaring är att det helt enkelt är slumpen som har gett de här resultaten. Det är liksom inte ovanligt att någon enstaka studier kan visa en fördel åt något håll mellan två saker som egentligen är i princip identiska. Men det är ju en förklaring som, även om den kanske är mest sannolik, inte är så rolig att spekulera kring så jag lämnar den här 🙂

Ersätta läsk med lightdryck än med vatten

I studien från 2012 som jag då nyligen fann så hade man ett något annorlunda upplägg jämfört med de övriga två studierna. I de andra två studierna har man gett personerna en bestämd diet med målet att de ska gå ner i vikt och sen har man sagt till dem att antingen dricka lightläsk eller vatten till det.

I den här studien har man istället endast sagt till folk att sluta dricka sockersötad läsk och att istället dricka antingen vatten eller någon form av lightdryck med sötningsmedel. Utöver de här två scenarierna hade man dessutom en tredje grupp som blev uppmuntrad att försöka äta lite bättre men man nämnde ingenting specifikt om deras intag av läsk.

Den här studien pågick i sex månader och varje månad fick deltagarna gå på ett gruppmöte där de fick stöd och uppmuntran med att fortsätta sin omställning till den nya drycken istället för sockersötad läsk.

Vid varje sådant här gruppmöte fick deltagarna också all dricka för nästkommande månad. De fick då fritt välja mellan produkter som passade inom deras kategori så de som hamnade i lightdryckgruppen kunde välja lightläsk, kaffedrycker med sötningsmedel eller annan typ av dryck med sötningsmedel och de som hamnade i vattengruppen kunde välja bland både vanligt kranvatten, vatten på flaska, smaksatt vatten och vatten med eller utan kolsyra.

Målet för deltagarna var att de skulle ersätta minst 4 dl av deras vanliga intag av sockersötad läsk med någon av dessa två dryckkategorier över ett halvår.

Resultatet i den här studien visade på små och ganska obetydliga skillnader mellan grupperna. Viktnedgången efter 6 månader var 2,5 kg för gruppen som drack lightläsk, 2 kg för gruppen som drack vatten och 1,8 kg för den tredje gruppen. Att det hände så lite med vikten är inte förvånande då man faktiskt inte gav personerna någon diet för viktnedgång. I den här studien sponsrade Nestlé med allt vatten till deltagarna.

Lightläsk eller vatten som du inte får dricka under en måltid

Den nyare studien där man jämfört vatten med lightläsk tog man precis som i studien jag skrev om tidigare här på Tyngre människor som redan drack lightläsk regelbundet och bad dem att antingen byta ut den drycken mot vatten eller fortsätta med lightläsk. De fick dock inte dricka så mycket lightläsk som de ville och inte heller fick de dricka lightläsk under måltider. Istället skulle de dricka 250 ml lightläsk efter att de avslutat sitt huvudmål för dagen och övrigt tid skulle de dricka vatten de med.

Varför man gjorde på det här viset är oklart och för mig känns det väldigt underligt eftersom man helt plötsligt inte undersöker en situation som sker i praktiken. Vem drick endast 250 ml lightläsk efter att man avslutat sin största måltid för dagen?

Det här var inte heller en studie där man gav alla deltagarna samma råd utan istället var det individanpassade råd där målet var att deltagarna skulle tappa 7-10 procent av sin kroppsvikt över 24 veckor. Så vissa personer fick en diet med uppskattat underskott på 1000 kcal medan andra fick en med ett underskott på 500 kcal och det kunde sedan justeras efterhand vid behov.

Resultatet i studien blev att gruppen som fick dricka lite lightläsk efter en måltid varje dag gick ner lite mindre i vikt, 7,6 kg, jämfört med gruppen som endast drack vatten som gick ner 8,8 kg. Den här skillnaden var signifikant rent statistiskt.

Ett års uppföljning på den första studien

Som ett litet tillägg här vill jag också addera att det publicerats en fortsättning på studien jag skrev om tidigare här på Tyngre (3). I den här studien fortsatte man efter den 12 veckor långa viktnedgångsfasen som redovisades i förra studien med en period på 9 månader där målet var att bibehålla vikten från viktnedgångsfasen.

Efter det här året var skillnaderna mellan grupperna faktiskt ganska stor. Gruppen som fick vatten hade gått ner totalt 2,5 kg under året medan motsvarande siffra för gruppen som blev tilldelad lightläsk var 6,2 kg.

Varför skillnader i resultat?

För det första vill jag påpeka att jag inte tycker att det är några större skillnader i resultat i den här studierna om man bortser från ettårs uppföljningen ovan. I studien där man inte gav någon diet för viktnedgång såg man ingen skillnad alls och i de två studierna där det faktiskt fanns några skillnader så handlade det om 1-2 kg ungefär. Det som ändå är intressant är att de pekade åt motsatt håll, en studie visade att lightläsk var aningen bättre medan den andra visade tvärt om.

Förutom att det är ren slump att resultaten blev vad de är så finns det även några saker som kanske skulle kunna förklara varför studierna verkar gå lite emot varandra.

Den första faktorn som skulle kunnat ha spela in är att man i de två studierna faktiskt inte gett alla deltagarna samma råd förutom just valet av dryck. Istället har man gett alla individuella råd och inkluderat möten varje månad där deltagarna fått feedback på hur det går för dem samtidigt som de fått ytterligare tips och råd. I en sådan här situation är det inte svårt att tänka sig att små skillnader i råden kan visa sig ge små skillnader i viktnedgång över tid.

En annan faktor är den stora skillnaden i hur deltagarna faktiskt nyttjade lightläsken. I studien där deltagarna fick bättre resultat med lightläsk blev de uppmuntrade att dricka minst 710 ml lightläsk varje dag. De fick också dricka lightläsken precis när de ville. I den andra studien fick deltagarna dricka precis 250 ml efter en större måltid en gång om dagen.

Om vi ska smälla till med en hypotes här om att lightläsk på något sätt kan fungera som ett substitut för sötsaker eller för att stilla ett sötsug så skulle skillnaderna i resultat mellan studierna möjligen kunna förklaras av att deltagarna i den första studien fick fri tillgång till att dricka lightläsk när de ville och på så sätt kanske stilla ett litet sug. Deltagarna i den andra studien fick istället inte den möjligheten utan istället skulle man kunna spekulera i att de istället fått drick en mindre mängd läsk som sen kanske gjort dem sugna på mer?

Det finns idag inga bra belägg för något av det här ovanför men det är ju inte direkt osannolikt att sötma från lightläsk skulle kunna påverka människor olika i olika situationer.

En tredje möjlig förklaring kan ligga i att den första studien var sponsrad av The American Beverage Association. Det är en intresseorganisation för alla de stora läskföretagen i USA. Det här är säkert favoritförklaringen för många men som jag förklarade i min tidigare artikel här på Tyngre så är det inte särskilt sannolikt att det förekommer rent fusk av den typen. Istället är det mycket vanligare att sponsrade studier har ett upplägg som är riggat mot att de ska få bättre resultat.

I just det här fallet hade man även hyrt in en oberoende firma som gick in och granskade all data för att se till att det inte förekom fusk. Ingen garanti det heller såklart och med upplägget man hade där man som sagt gav alla deltagarna individuella råd och hade gruppmöten kan det säkerligen smyga in en del bias där de som ger råd är aningen mer engagerade med gruppen som de hoppas ska gå bättre.

En fjärde möjlig förklaring är att deltagarna som fått fritt med lightläsk i den ena studien helt enkelt känt sig lite utvalda eller privilegierade att få vara med i studien jämfört med gruppen som fick vatten och att detta i sin tur också har gjort dem lite mer motiverade att ha en högre följsamhet.  

Summering

Det är ingen som helst tvekan om att lightläsk är bättre än vanlig läsk. Det har i princip varit välbevisat i ett flera år nu. Den fråga som numera är intressant är huruvida lightläsk skiljer sig meningsfullt från vatten när det gäller att kontrollera vikten och påverkan på olika hälsovärden.

Från det vi vet idag så verkar det inte finnas några sådana skillnaderna och det är inte bara baserat på resultaten här ovanför utan det finns även andra studier med lite annorlunda upplägg där man jämfört lightläsk och vatten där man kommit fram till samma sak (4).

De här resultaten ovan skvallrar dock om att det finns mer saker värda att utforska och min förhoppning är att det snart kommer en studie till där man undersöker effekten av lightläsk under diet där man faktiskt ger deltagarna frihet att dricka lightläsk när de vill och i precis de mängder de vill. Den här gången utförd av någon annan forskargrupp och där studien inte är fullt sponsrad av läskindustrin.

° ° °