Veckans avsnitt bjuder på diskussion kring två nya studier. Först diskuteras en studie på cancerpatienter där man hade en hypotes om att tarmfloran från friska personer skulle hjälpa vid behandlingen hos cancerpatienterna. Så man förde över tarmfloran från friska till de sjuka. Man fann då en tydlig effekt på tarmflorans sammansättning som var i den riktningen man hade önskat sig. Dock såg man om något en större risk för infektioner i interventionsgruppen jämfört med placebogruppen. Det innebär att förändringen av tarmfloran om något verkade vara negativ för det som man egentligen är intresserad av.

Nästa punkt handlar om en ny analys av en studie som vi diskuterade redan i avsnitt 38. I studien har man gett en grupp en diet speciellt anpassade efter dem. Målet var att minimera deras blodsockertoppar och hålla blodsockret stabilt över hela dagen. Det här uppnår man genom att först ta olika tester. Samtidigt låter man deltagarna mäta sitt blodsocker kontinuerligt över några dagar. Detta medan de skriver en kostdagbok. I den första studien som vi diskuterade i avsnitt 38 så berättade vi att den här dieten inte fungerade bättre för viktnedgång jämfört med ett råd om lågfettkost och mindre kalorier till kontrollgruppen. Nu har det släppts ytterligare en artikel baserat på samma studie där man har tittat på en mängd olika mått för blodsockervariation och blodsockerkontroll.

En “bättre” tarmflora utan förbättring av hälsan

  • 00:00:00 Introsnack med fotboll
  • 00:08:54 Studie där man försökte förändra tarmfloran gav önskad förändring på den men negativa effekter i övrigt
  • 00:21:29 En personligt anpassad diet för att få mindre blodsockertoppar gav ingen skillnad i blodsocker

Här laddar du ner avsnittet En “bättre” tarmflora utan förbättring av hälsan som mp3: Avsnitt 72


Photo by Louis Reed on Unsplash