Som grund har vi det nyligen släppa 62-sidiga “manifest” som till största del handlar om hans träning, men också om kost och andra delar.

Nils van der Poels träning – vanlig eller vansinne?:

  • 00:08:56 – Jacob in
  • 01:30:12 – Jacob ut

Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss