Den kanske största av livets alla outgrundliga undringar försöker vi här mangla till hanterbara dimensioner. Till vår hjälp har vi författaren, poddaren och den inspirerade lyftaren Manne Forssberg.

Hålltider
00:10:35 – Manne in
01:20:35 – Manne ut

Du kan ladda ner avsnittet här.
RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss