Träning gör dig bättre på att spela datorspel.

Det är populärt att träna för att prestera bättre mentalt idag och även om pendeln kanske har svängt lite väl mycket och vissa verkar tro att mattebetygen är lösta bara du tränar lite mer så finns det en hel del forskning som visar att en frisk kropp även påverkar hjärnan mot det positiva hållet.

Det verkar finnas lite olika effekter här där du har en mer akut effekt som kommer under tiden som du rör på dig och en kort tid efteråt och sedan en mer långvarig, eller kroniskt, effekt som först visar sig efter några veckor eller månader av regelbunden träning.

Att spela datorspel handlar ofta om att vara fokuserad, orientera sig och att hitta kreativa lösningar. Detta är samtliga tre aspekter där fysisk aktivitet och träning har visat sig kunna påverka positivt i olika grad.

Annars är ju datorspelande en passiv form av aktivitet och det diskuteras mycket kring att människor har för mycket skärmtid och för lite rörelse i sina liv för att de ska må så bra som de kan.

Med dem två delarna som bakgrund så var det därför ett gäng forskare nyligen valde att undersöka vilken eventuell effekt som du kan se från att träna precis innan du ska spela League of Legends (1).

Prestationen i en standardiserad LoL-värld efter vila eller träning

För att undersöka den här frågan så tog forskarna 18 frivilliga League of Legend spelare i åldern 16-35 år. I genomsnitt så spelade dem drygt 11 timmar varje vecka och för er som känner till spelet League of Legends så var de flesta av spelarna rankade Silver eller Gold med någon uppe på Diamond och någon på Bronze. Den här rankingen användes även för att försöka se om det fanns någon trend till olika effekt på olika spelare beroende på hur duktiga de var på spelet.

Deltagarna fick sedan alla utföra ett maxtest där man tog reda på deras maximala syreupptagningsförmåga och vid vilken watt detta skedde på en motionscykel. Dessa testresultat användes senare för ge alla deltagarna ett intervallpass anpassat efter deras personliga prestationsförmåga.

Efter det här fick sedan deltagarna spela samma utmaning i League of Legends två gånger på två olika dagar. Inför det ena testtillfället fick de utföra ett intensivt intervallpass som varade i totalt 15 minuter. Inför det andra så fick de istället bara sitta still i 15 minuter.

Själva spelandet varade i 20 minuter och förutom de sakerna som du får reda på i själva spelet så mätte man också hur många mål (targets) som försökspersonerna lyckades eliminera med en enda attack.

Den här typen av upplägg där alla försökspersonerna får utföra båda varianterna av experimentet så man kan jämför med dem själva kallas för cross-over och det är väldigt användbart när det är praktiskt möjligt. Det finns oftast stor skillnad mellan olika personer hur de svarar på olika typer av förändringar i forma av till exempel träning, kost, medicin med mera och därför ökar säkerheten i resultatet rent statistiskt om du kan jämför de med dem själva istället för någon annan slumpmässig person.

Fler eliminerade mål och bättre träffsäkerhet efter intervallpasset

Resultatet i den här studien blev att spelarna i genomsnitt presterade bättre efter att de hade tränat innan. Då det var en speciell träningsvärld som skapades just för den här studien så är det ju svårt att ge någon typ av konkret siffra på hur mycket bättre de verkligen blev på att spela League of Legends.

Men i träningsvärlden så eliminerade de totalt 111 mål när de hade vilat innan och 121 efter att de hade utfört träning innan testet.

När det gäller antalet mål som eliminerades med en attack så minskade också antalet misstag hos försökspersonerna efter att de hade tränat. Här anger man siffrorna i någon typ av medelvärde som jag tolkar som antalet attacker som det i genomsnitt krävdes per eliminering. Den siffran var 2,44 när de bara hade vilat innan testet och 1,39 när deltagarna hade tränat innan.

I procent så innebar det här en ökning i antalet eliminerade mål med 9 procent och precisionen i attackerna med 75 procent.

Som en liten bonus så rapporterade försökspersonerna också lite bättre humör efter träningen jämfört med efter vilan. Så allmänmåendet låg aningen högre. Detta är ett resultat som man har visat många gånger tidigare i träningsstudier.

Summering

Den här typen av studier har funnit sen tidigare när det gäller andra former av mer mentala utmaningar. Vad jag vet är det här dock den första som har visat på en överföring till datorspelande. Olika former av e-sport och tv-spel har ofta framställs som ett motsatsförhållande mellan fysisk aktivitet där framför allt barn och ungdomar väljer mellan det ena eller det andra. Även om jag är skeptisk till att tro att de flesta ungdomar är så prestationsinriktade när de spelar spel så de kommer investera tiden i träning med så kanske det här ändå kan vara någonting som motiverar spelare som faktiskt satsar på att bli bättre att också fokusera på att hålla kroppen i lite bättre hälsa?

Photo by Florian Olivo on Unsplash