Är fetmaparadoxen en effekt av att många har för lite muskler?

Kroppsvikten inte det enda avgörande för din hälsa.

Jacob Gudiol

Det finns en hel del inom medicinen och fysiologi som vi ännu inte har några bra svar på. Resultaten från studier verkar gå emot varandra en hel del och de resultat man kan se på kort sikt verkar inte gå hand i hand med det som man ser i andra typer av studier som utförs på lite längre sikt.

I de allra flesta situationer då det verkar som att det är en sådan situation där resultaten går emot varandra beror det oftast på media. Media är helt enkelt väldigt dåliga på att rapportera kring vetenskap och de väljer ofta ut de sämre utförda studierna som tenderar att ge mest osäkra resultaten. Bara för att någonting heter eller kallas för en studie‌ så innebär inte det att resultatet i just den studien stämmer. För att någonting ska anses vara väl underbyggt rent vetenskapligt så behövs det flera olika studier‌ som tillsammans pekar på i princip samma sak.

Det behövs alltså någon form av kongruens. Som exempel kan vi ta sockersötad läsk, min hackkycklingsfavorit när det gäller livsmedel. När det gäller studier på att läsk är dåligt så har vi en mängd olika typer av studier som samtliga pekar på samma sak, att läsk är väldigt dåligt för dig. Ger du läsk till djur så tenderar de att gå upp i vikt och få en försämrad hälsa. Detsamma sker om du säger till folk att dricka läsk regelbundet över en lite längre tid och säger du till folk att sluta dricka sockersötad läsk eller minska på sitt intag så tenderar de att gå ner lite i vikt istället.

I epidemiologiska studier där man följer folk över lång tid men inte förändrar någonting utan endast observerar dem så kan man också se att folk som regelbundet dricker sockersötad läsk är i större risk för att råka ut för en rad metabola sjukdomar. I de här studierna ser man också ett dosförhållande där ett större intag av sockersötad läsk innebär en större risk för försämrad hälsa över tid.

Adderat till det här så har vi också en hel del grundläggande fysiologiska studier som ger plausibla (dvs trovärdiga eller möjliga) förklaringar till varför läsk skulle kunna ha den här inverkan på folks hälsa.

Kort och gott så pekar i princip allting mot att sockersötad läsk är dåligt för folks hälsa. Det finns inga tveksamheter egentligen och säger man något annat så har man enligt mig inte förmågan att förstå skillnaden mellan en faktafråga och en fråga om personlig tro eller åsikt där alla får tycka som de vill (typ ”vilken är din favoritfärg?”). Det enda som återstår att diskutera kring sockersötad läsk är hur dåligt det verkligen är.

Precis som att du inte kan påstå att sockersötad läsk är bra eller helt ofarligt så kan du inte påstå att en burk läsk kommer ge en person cancer. Var i den här gråzonen sockersötad läsk ska placeras kan man diskutera väldigt länge, men enligt mig är sockersötad läsk det enskilda livsmedel som har mest evidens mot sig idag; det är helt enkelt dåligt.

‌ enligt mig är sockersötad läsk det enskilda livsmedel som har mest evidens mot sig idag; det är helt enkelt dåligt.
[@portabletext/react] Unknown block type "span", specify a component for it in the `components.types` prop

Nog om det. Min poäng här är i alla fall att du inom vetenskapen eftersöker någon form av kongruens. Du vill att resultaten från många olika studier ska stämma överens med varandra så att du kan skapa en bra teori eller modell av hur verkligheten verkligen fungerar. Tycker du att det här är intressant att veta mer kring så finns det en föreläsning med mig på UR där jag går igenom det här lite mer.

Lever de som är överviktiga längre än de som är normalviktiga?

Ett område inom forskningen där olika studier har tenderat att peka lite emot varandra och där det har varit svårt att se någon tydlig kongruens är betydelsen av en persons vikt på personens hälsa och livslängd.

Det har länge ansetts vara klart ohälsosamt att vara överviktig eller fet men under de senaste 10 åren ungefär har det kommit en hel del studier som faktiskt har ifrågasatt om det är ohälsosamt att vara överviktig. Det har nämligen kommit en hel del epidemiologi som har visat att när folk väl blir sjuka så verkar de leva längre om de har en BMI omkring 25-28 jämfört med om de är normalviktiga (1). Du kan se en typisk kurva här under som visar risken att dö inom en viss tid i förhållande till andra (mortalitet) där risken är som lägst för de omkring 26-27 i BMI ungefär.

Det här fyndet har man kallat för fetmaparadoxen‌ och orsaken till att man har med paradox‌ i namnet är givetvis för att det här är oväntade resultat. För om vi tittar på all annan evidens som vi har så pekar den mot att det är ohälsosamt att bära runt på onödig vikt.

Förutom de här epidemiologiska studierna så pekar som sagt allt annat mot att mer fettmassa är dåligt. Vi känner idag till flera hormoner som utsöndras från fettmassa och vi vet att när en person bär omkring på för mycket fettmassa, särskilt den mer hormonellt aktiva fettmassan runt organen i buken, så blir det obalans i kroppen och hälsan påverkas negativt. Vi vet att om du får folk att överäta under en tid så de lägger på sig en del fettmassa så försämras deras hälsovärden, och om du istället får dem att gå ner lite i fettmassa så förbättras deras hälsovärden. I studier där man opererar bort fettmassa från antingen djur eller människor så förbättras också deras hälsovärden.

Så de här resultaten när det gäller BMI och livslängd går alltså rakt emot annan kunskap som finns. Frågan är då varför?

Dåligt utvalda grupper och feta bland de normalviktiga

Det finns flera möjliga förklaringar till det här och den förklaring som oftast ges i de här sammanhangen är att man riskerar att få med många personer som är normalviktiga för att de är sjuka i gruppen normalviktiga. När folk blir äldre och deras hälsa försämras så är det vanligt att de tappar en del i vikt. Om du då bara delar in folk efter vikt när de redan har kommit till åren så kan då alltså en hel del av personerna som är normalviktiga vara personer som tidigare varit överviktiga eller feta men som tappat i vikt på grund av ohälsa. Den här typen av problem kallas för selektionsbias, att man delar in folk i grupperna på fel vis. Jag har skrivit mer om det på Träna Styrka‌ om du är intresserad, Är övervikt inte ohälsosamt?.

En annan fullt möjlig förklaring är att BMI är ett för dåligt mått och särskilt på lite äldre personer som inte är fysiskt aktiva. Inom fitnessvärlden beklagar sig en del för att de är överviktiga enligt BMI trots att de inte är feta sett till mängden kroppsfett, men på en global nivå är det så att problemet med BMI är precis det motsatta. Det är en stor andel av alla de som klassas som normalviktiga med BMI som i själva verket är feta om du ser till mängden kroppsfett de har på kroppen. Du kan läsa mer om det här i artikeln ”30 % av de med normalt BMI är egentligen feta” på Träna Styrka‌ .

I en nyligen publicerad studie så bestämde man sig därför för att undersöka hur länge lite äldre personer lever i förhållande till hur mycket muskler och fett de har på kroppen (3). Mer specifikt så tittade de på muskelmassan som vi främst använder för att hålla oss upprätta och på fettmassa kring buken. Det här är en rimlig gräns att börja vid då mängden muskelmassa i armar och ben som troligen är en bra proxy för hur mycket en person rör på sig och tränar medan mängden fett kring buken är ett av det starkaste måtten för att förutspå metabol ohälsa.

Deltagarna i den här studien var redan sjuka och hade någon form av besvär med hjärta och/eller kärl när de inkluderades i studien. Det innebär alltså att gruppen redan möjligen är lite skev på grund av det jag tog upp här ovanför med selektionsbias.

Indelningen i vad som var mer eller mindre muskler och mer eller mindre fett gjorde man efter medianen bland deltagarna i studien. När det gäller mängden muskelmassa så finns det inga accepterade gränser för vad som är mycket eller lite muskler på en person men sett till fettmassa så finns det idag gränser för vad som klassas för till exempel fetma så varför man inte nyttjat dem vet jag inte. Det här förstör inte resultatet på någon del men det gör att den här studien inte kan säga någonting om vad som är ett bra mål när det gäller mängden fett och muskler man bär runt på.

Innan jag presenterar själva resultaten så tänkte jag visa grafen här under som visar hur fördelningen blev mellan hur försökspersonerna hade blivit klassificerade om man endast gått efter BMI istället för de klassifikation som forskarna nu hittade på. Som du kan se var det nästan uteslutande personerna med lite muskler och lite fett (blå) bland de med en BMI under 25. Bland de med övervikt var det istället en ganska stor blandning av personer med både mycket och lite muskler samt mycket och lite fett.

Det här är givetvis en konsekvens av hur forskarna valde att dela in grupperna där de delade dem vid medianen för hela gruppen men det visar ändå att det finns många olika kroppstyper inom det som BMI klassar som överviktig, alltså en BMI mellan 25 och 30.

Det som enligt den andra forskningen som jag nämnde tidigare borde vara den mest hälsosamma gruppen i den här studien är de personerna som representeras av grönt i diagrammet här ovanför, alltså personer med mer muskler än de flesta och mindre fett än de flesta.

Nu var det här sjuka personer så ingen av dem har varit i perfekt hälsa men om vi antar att allting annat mellan grupperna har varit ganska lika så borde de med mer muskler och mindre fett ha en fördel här.

När forskarna sen väl tittade på hur länge deltagarna i de olika kategorierna levde i förhållande till varandra så såg de också tydligt att personerna med mer muskler och mindre fett levde längre.

Vad som också är intressant med resultatet är att gruppen med mycket muskler och mycket fett (svart) verka leva i princip lika längde de med trots att där var många feta och gravt feta i den gruppen.

Summering

Det här resultatet visar alltså att mängden muskler som en person bär runt på om hen råkar ut för hjärt- och kärlsjukdom är mycket mer förutsägande för den personens chanser att leva länge än mängden fettmassa som samma person bär runt på.

Det här tycker jag också är ett bra exempel på varför man måste ta tidigare kunskap i beaktande innan man väljer att tro på resultatet från en enda studie eller flera studier av samma typ. När det gäller studier på den så kallade fetmaparadoxen så är det i princip bara epidemiologiska studier där man använder ganska halvtaskiga mått så som BMI som mått på övervikt.

Så fort man börjar gräva lite djupare kring de här epidemiologiska studierna så är det inte svårt att hitta brister. Förutom den här studien så skrev jag också nyligen om en annan studie med ett litet annorlunda upplägg som visade på liknande saker, Hur muskler och kroppsfett korrelerar med dödlighet. Även i den studien, som utfördes på friska äldre, fann man att mer muskelmassa troligen var mer skyddande än mer fettmassa som var dåligt.

° ° °


Liknande artiklar
Gener, ultraprocessad mat och fetma

Jacob och Erik diskuterar tre olika ämnen. Däribland övervikt, gener och fetma.

26 mars 2024

Kost, problematiska inlägg på sociala medier och vårt absoluta favoritämne, kost

Idag gästar ingen expert eller gäst utan ni får njuta av ett extra långt avsnitt med endast Pischa & Mange och deras ljuva stämmor.

25 mars 2024

Johan har gått från 177 till 105 kg på 1 år

I veckans avsnitt gästar fantastiska Johan Julinder som tar oss igenom sitt liv. Vilka metoder funkar egentligen?

18 mars 2024

Du får troligen inga speciella effekter från din fasta

Det har varit i princip omöjligt att missa all hype kring fasta de senaste 5 åren. Men hur effektivt är det egentligen?

Jacob Gudiol

14 mars 2024

Jacob Gudiol dissekerar alla våra och ERA frågor

Dagens gäst behöver nog ingen närmare presentation, men han är experten som ofta syns i olika mediesammanhang. Man kan säga att Jacob Gudiol TAR över dagens avsnitt. Ett spännande avsnitt.

11 mars 2024

Olivia Helltén genomgick en gastric bypass som 18-åring

Hela livet har Olivia Helltén fått höra att så länge som hon är överviktig så kommer hon aldrig att leva längre än till 30.

4 mars 2024

Biggest Loser ett år senare, Jocke & Jossan gästar!

Den populära duon Joakim ”Jocke” Isaksson Markström och Josselin Freytes pratar färgglada piskor, att vara snäll med sig själv och hur svårt det är att bibehålla en livsstil.

26 feb. 2024

"Överviktiga är fula, lata och oattraktiva"

Emilia Berglund hörde av sig till oss med sin historia om hur boken 'Dags att bli smal!' skapade så pass stor ångest hos henne att hon hamnade i en berg- och dalbana kring hennes vikt.

19 feb. 2024

Hur screening och förebyggande tester kan göra så du mår sämre

Med det nya året kommer många personers ambitioner att börja om på nytt med fokus på hälsa och välmående. Hur relevant är det då med hälsotester och screeningar?

Jacob Gudiol

13 feb. 2024

Ätstörningsexperten: "Du är INTE din vikt!"

Carolina Palmberg har under 20 år har hjälpt drabbade och anhöriga att återta egenmakt och kontroll från ätstörning och självskadande beteenden. 

12 feb. 2024

Kerstin Brismar forskar om livsstilssjukdomar

Kerstin Brismar är senior professor i endokrinologi och diabetesforskning vid Karolinska Institutet. Hon forskar på bl a livsstilssjukdomar.

5 feb. 2024

Gastric bypass – hur går det till?

Torsten Olbers är professor i kirurgi och expert inom området gastric bypass. Vi går igenom för- och nackdelar. Hur ser framtidens behandling ut?

29 jan. 2024

Daniel Berglind - hur lite behöver vi träna egentligen?

avoriten Daniel Berglind är tillbaka i podden, Magnus är nyfiken på hur lite behöver han egentligen träna och måste vi få i oss protein?

22 jan. 2024

Katarina Krügers eviga bantning ledde till matmissbruk

Katarina Krüger driver idag eget inom coaching där hon hjälper andra att slippa gå igenom det hon gick igenom.

15 jan. 2024

Tips för att fortsätta med träningen på längre sikt

Träning påstås få människor att må bättre. Så hur gör vi då för att få folk att fortsätta med det? Jacob Gudiol väger in i frågan.

Jacob Gudiol

15 jan. 2024

Not Fanny Anymore... från viktnedgång till livsförändring?

Fanny Lagerwall är tjejen med många bollar i luften, och en dag bestämmer hon sig för att göra en STOR förändring.

8 jan. 2024

Nytt år, nya löften för Mange!

Vi rivstartar året med Manges 4.0 löfteslista och Pischa får äntligen dela sina. Som vanligt tipsar duon om vad man kan tänka på inför starten av det nya året.

1 jan. 2024

TACK FÖR OSS 2023!

Pischa och Mange gör en recap på året som gått och de gäster de mött. Tips: Ta med ett glas bubbel till avsnittet!

25 dec. 2023

HO HO HO, det är jul i studion!

Mange och Pischa förbereder er lyssnare på bästa sätt inför julen, och julafton.

18 dec. 2023

Min hjärtoperation blev min frus utmattningsdepression

Daniel Küng berättar sin historia om hur han gick från att vara en lekfull flerbarnsfar till att hamna i depression och tampas med sin övervikt som påverkade hela familjen.

11 dec. 2023

Viktnedgången lärde Lisen att attackera livet

Idag gästas podden av en otroligt inspirerande gäst, Lisen, 61 år gammal, som började sin resa för fyra år sedan. Målet: att gå ner i vikt.

4 dec. 2023

En avslappnad träningsvecka i Egypten

Magnus och Pischas träningsresa i Egypten blev en minnesvärd och inspirerande upplevelse för deltagarna. Utmaningar, utveckling & styrka!

27 nov. 2023

Ali Saari om sin viktresa

Ali Saaris viktresa är en påminnelse om att livet är fullt av förändringar och att vi alla kan uppleva svårigheter och utmaningar.

20 nov. 2023

Mannen bakom Min tjockumentär – Fredrik Boltes

Fredrik Boltes pratar med oss om allt mellan himmel och jord som rör dokumentären. Vad drev honom till att skapa den och hur kommer han att fortsätta jobba framåt?

13 nov. 2023

Kajjan Andersson gästar podden

Kajjan Andersson är journalisten som lever, andas och jobbar kroppsaktivism. Hon tar oss genom do’s and don'ts och vilka "får" egentligen kalla sig kroppspositiva?

6 nov. 2023

Lisa Engblom – från överviktig till hälsocoach

Lisa Engbloms resa började genom ett beslut som togs efter en dramatisk händelse på jobbet. Hör henne berätta om hur tiden på IVA fick henne att tänka om kring hennes egen hälsa.

30 okt. 2023

Långsnack med Jacob Gudiol

Ett långt och böljande avsnitt där vårt samtal med Jacob tar flera olika vägar, men där merparten ändå handlar om blodsocker.

30 okt. 2023

NPF-diagnoser och sambandet med obesitas

Charlotte Ovesson gästar podden och berättar sambandet mellan NPF-diagnoser och obesitas.

23 okt. 2023

Från träningshat till träningsförälskelse med Sanne Rudd

Sanne Rudd har gått ned 55 kg! Hon gästar podden och berättar om hur man går från att hata träning till att inte kunna vara utan.

16 okt. 2023

Omega-3 index – är det värt att bry sig om?

Det senaste året har jag märkt av en ökning när det gäller intresset kring något som kallas för omega-3 index. Här förklarar jag lite vad det är.

Jacob Gudiol

16 okt. 2023

Min Tjockumentär

Vi diskuterar den omtalade dokumentären Min Tjockumentär skapad av Fredrik Boltes. Vi pratar Fettfobi, varför Fredrik inte "ville" gästa podden och vår syn på det hela.

9 okt. 2023

Vad händer om man byter sockersötad läsk mot lightläsk?

Ett ämne som aldrig verkar sluta att intressera människor är frågan om huruvida det är bättre eller inte med lightdrycker istället för sockersötade drycker.

Jacob Gudiol

21 sep. 2023

Vegetarisk och vegansk mat när man ska bygga muskler

Över många år har intresset för vegetarisk och vegansk kost ökat. Men hur påverkar det vår förmåga att bygga muskler? Jacob Gudiol reder ut frågan.

Jacob Gudiol

5 sep. 2023