Snus, hälsa och prestation

I en unik tvåstegsartikel lyfter Jacob Gudiol på doslocket om hur snus påverkar dig – både när det kommer till hälsa och prestation. Här är del 1.

Jacob Gudiol

I min senaste medverkan i Tyngre Radio fick jag en fråga kring snus där jag kände att jag inte var fullt påläst för stunden och därför lovade jag att återkomma med en artikel istället när jag haft tid att uppdatera mig lite. Här är den artikeln.

Den här artikeln är uppdelad i två olika delar. I den här första delen kommer jag att titta på hur snus verkar påverka människors allmänna hälsa. I nästa del som kommer publiceras om någon dag kommer jag sedan att försöka fokusera lite mer på prestation, effekter på dina träningsresultat, din kropps utseende och liknande. Jag skriver försöka‌ för det är inte särskilt mycket faktiska data som finns kring just snus, så det blir en hel del spekulationer från enkla studier och en hel del studier på nikotin som får fungerar som substitut.

Snusning i Sverige

Antalet personer som snusar har ökade ganska markant under 90- och 00-talet och flest antal snusare hittar du i åldern 25-44 tätt följt av åldrarna 16-24 (3). Den här förändringen har skett samtidigt som antalet rökare har minskat markant och även om en del rökare gått över till att snusa är det mer så att en ny generation har föredragit snusning framför rökning.

När det gäller snusning finns där också en stor och tydlig könsskillnad där endast ungefär 4 procent av alla kvinnor snusar medan siffran för män är omkring 20 procent. Snusning är vanligare på landsbygden än i storstäder och det finns även en skillnad mellan typen av arbete och snusning där färre kontorsarbetare med högre utbildning snusar. Det är också så att att personer med mindre pengar och sämre utbildning tenderar att snusa mer vilket troligen går hand i hand med förra påståendet (3, 9).

Vad händer när du tar en dos snus?

Det är svårare att exakt veta vad som händer när en person tar en dos snus jämfört med när någon röker en cigarett. Dels är det så att en cigarett alltid kommer i en bestämd dos medan storleken på en dos snus ofta varierar från person till person och dels är upptaget av ämnen från snuset beroende av hur länge du har den i munnen medan en cigarett blir upprökt och sedan är det slut. Utöver det verkar det också finnas en ganska stor variation i hur mycket ämnen olika personer tar upp från snusen även om de får en lika stor dos och har den i munnen lika länge (1).

Graferna här under visar hur mycket nikotin som absorberas över tid hos en person som antingen rökt en cigarett eller tagit en dos snus på 3,5 gram och haft den under läppen i 30 minuter. Som du kan se blir det i den här situationen ett större upptag av nikotin vid snusning jämfört med rökning. Fördelen för stunden är dock att du inte andas in giftig rök vid snusning som du gör vid rökning.

En nackdel med snus i förhållande till rökning är exponeringstiden över ett dygn vanligen är högre. Jag har inte lyckats hitta förstahandskällan på det men en artikel i Läkartidningen anger att en snusare har en dos i munnen i snitt 13-15 timmar av varje dygn (2).

När du tar en dos snus kommer snart din puls att öka och du kommer att få ett förhöjt blodtryck (25). Detta gäller både för vana snusare och personer som normalt inte snusar. Det mesta talar ju för att det inte är något bra och rent epidemiologiskt har snusare också högre blodtryck än personer som inte snusar även när man försöker korrigera för andra faktorer så som BMI, ålder, träningsvanor och så vidare (4).

Snus och allmän hälsa

Snus är i många och mycket ett svenskt fenomen och därför finns det inte i närheten av lika mycket forskning på snus som det gör på rökning. Dessutom är det så att snuset som säljs i Sverige skiljer sig från andra typer av tobak som säljs utomlands och därför behövs studier från just Sverige för att försöka få en inblick i hur snus påverkar hälsan, vilket då ska jämföras med rökning som i princip kan undersökas var som helst på jorden.

Den lilla forskning som finns är lite otydlig men den är tillräckligt för att med stor säkerhet säga att det är klart sämre för hälsan att röka än snusa (3, 10). Uppskattningsvis dör 50 procent av alla rökare av någon sjukdom relaterad till deras rökning medan snusning inte verkar ha någon större effekt på någon av de större metabola sjukdomarna idag. Här följer ett par listor på studier publicerade från Sverige och berör alltså snusande med svenskt snus.

  • En studie på drygt 130 000 snusare fann att de inte var i någon ökad risk för stroke men om de väl fick en stroke så var risken större att de skulle dö från den (5). Tittar vi på rökare är risken normalt höjd ungefär 70-80 procent (8).
  • En annan studie på samma 130 000 snusare fann att de inte heller var i någon ökad risk för akut hjärtinfarkt men även där var risken något högre att de skulle dö från infarkten om de väl fått den (6).
  • En annan studie tittade på hur personer som slutade snusa efter en infarkt klarade sig i förhållande till de som inte slutade och där fann man antalet personer som dog under uppföljningen var dubbelt så hög hos de som inte slutade snusa (11). Det här är dock ingen interventionsstudie så det kan också vara så att de som slutade snusa även slutade med flera andra ohälsosamma beteende och kanske började med några mer hälsosamma.
  • Ytterligare en studie på knappt 130 000 snusare fann att det inte fanns någon ökad risk för hjärtflimmer hos personer som snusar jämfört med övriga befolkningen (7)

Rökning och ökad risk för cancer är välkänt men det finns inte mycket publicerat kring snusning och cancer. De få studier jag lyckats hitta har du händer under.

  • I en studie på byggarbetare som endast använde snus kunde man inte se någon ökad risk för cancer i munnen eller lungorna men risken för cancer i bukspottskörtlarna var dubbelt så stor jämfört med kontrollgruppen där ingen någonsin rökt eller snusat (12). Det här resultatet har fått, till viss del befogad, kritik från forskare som arbetar för tobaksindustrin fast kritiken handlar mest om att metoden inte är särskilt bra/tillförlitlig (13). Det stämmer men samtidigt är det inte lätt att göra studier på snusare som samtidigt inte rökt och följa upp dem över lång tid.
  • En annan publikation på samma byggarbetare fann ingen ökad risk för cancer i tarmarna av snusning (14).
  • Om du väl råkar ut för cancer så verkar däremot snusning vara en dålig idé då personer som snusar har sämre chanser att klara sig jämfört med personer som inte snusar (15). Det var ingen hög ökning utan risken var 15 % över det normala men samtidigt så var den i paritet med rökarnas ökade risk i den här studien.
  • En annan studie fann att det möjligen var en något ökad risk för cancer i magsäcken och matstrupen (19).

Utöver de här studierna finns det ett par studier som visat på en ökad risk för diabetes typ 2 vilket kan bero på att tobak som sagt ger ett litet ökat stresspåslag som ligger över hela dygnet, men det kan också bara vara en korrelation som finns på grund av de som snusar tenderar att vara lägre utbildade, ha sämre inkomst och leva ett generellt sett sämre liv.

Slutligen finns det även ett par studier som tittat på tandhälsa och förutom att du får fula tänder rent estetiskt så verkar risken för karies eller tandsten inte vara högre hos personer som snusar jämfört med personer som inte snusar medan rökning ökar risken för tandsten men inte karies (17, 18).

Summering kring hälsan

Det är ingen tvekan om att snusning inte är någon hälsosam vana. Samtidigt är det utan tvekan så att det inte är i närheten av lika illa som att röka. Så om du väljer mellan de två är valet enkelt, du snusar, och vill du leva så hälsosamt du kan så gör du inget av det.

Huvudbild lånad från swedishmatch.com

 ° ° °

Jacob Gudiol‌ är expert på kost och träning och författare till boken "Skitmat"‌ , som du hittar här som pappersbok eller här som e-bok, samt den nya boken "Forma Kroppen 2"‌ , som du hittar här.
[

](http://butik.tyngre.se/forma-kroppen-2)


Liknande artiklar
Varför vi vet väldigt lite om människors fysiska aktivitet

Jonatan Fridolfsson gästar Tyngre Träningssnack för att berätta om sin forskning på hur vi mäter fysisk aktivitet.

20 mars 2024

Du får troligen inga speciella effekter från din fasta

Det har varit i princip omöjligt att missa all hype kring fasta de senaste 5 åren. Men hur effektivt är det egentligen?

Jacob Gudiol

14 mars 2024

Hur screening och förebyggande tester kan göra så du mår sämre

Med det nya året kommer många personers ambitioner att börja om på nytt med fokus på hälsa och välmående. Hur relevant är det då med hälsotester och screeningar?

Jacob Gudiol

13 feb. 2024

Tips för att fortsätta med träningen på längre sikt

Träning påstås få människor att må bättre. Så hur gör vi då för att få folk att fortsätta med det? Jacob Gudiol väger in i frågan.

Jacob Gudiol

15 jan. 2024

Fysisk aktivitet, stillasittande och antal steg per dag för god hälsa

Ulf Ekelund är tillbaka som gäst i Tyngre Träningssnack för en uppdatering kring hans forskning och övriga arbete sedan han var med senast i podden för nästan precis fem år sedan.

3 jan. 2024

Långsnack med Jacob Gudiol

Ett långt och böljande avsnitt där vårt samtal med Jacob tar flera olika vägar, men där merparten ändå handlar om blodsocker.

30 okt. 2023

Vad innebär en detox för hälsans skull?

Erik Dunåker och Caroline Mellberg diskuterar fenomenet detox med utgångspunkt i magasinets Filters reportage i ämnet, Avgifta på låtsas

24 okt. 2023

Vätske- och saltbalans inom konditionsidrotter

Wille och Jacob diskuterar saltbalans och vätskebalans i dagens avsnitt av Tyngre Träningssnack.

18 okt. 2023

Omega-3 index – är det värt att bry sig om?

Det senaste året har jag märkt av en ökning när det gäller intresset kring något som kallas för omega-3 index. Här förklarar jag lite vad det är.

Jacob Gudiol

16 okt. 2023

Vad är bra råd kring fysisk aktivitet?

Professor Örjan Ekblom gästar Jacob och Wille i Tyngre Träningssnack för att diskutera fysisk aktivitet för hälsan.

4 okt. 2023

Vad händer om man byter sockersötad läsk mot lightläsk?

Ett ämne som aldrig verkar sluta att intressera människor är frågan om huruvida det är bättre eller inte med lightdrycker istället för sockersötade drycker.

Jacob Gudiol

21 sep. 2023

Vegetarisk och vegansk mat när man ska bygga muskler

Över många år har intresset för vegetarisk och vegansk kost ökat. Men hur påverkar det vår förmåga att bygga muskler? Jacob Gudiol reder ut frågan.

Jacob Gudiol

5 sep. 2023

Fria vikter vs Maskiner

Det är dags att släppa tanken om att träning med fria vikter är helt överlägset träning i maskiner.

Wille Valkeaoja

29 aug. 2023

Fördelar och nackdelar med en kontinuerlig blodsockermätare för dig utan diabetes

I två tidigare artiklar här på Tyngre har vi tittat på hur vi mäter blodsockerkontroll. Dags för hur en kontinuerlig mätning påverkar oss.

Jacob Gudiol

28 aug. 2023

Vad vet vi kring hur blodsockerkurvan påverkar hunger, aptit och energinivåer?

Då var det dags för fortsättningen på den här artikelserien i tre delar kring blodsockerkontroll och kontinuerlig mätning av blodsockret.

Jacob Gudiol

25 aug. 2023

Blodsockerkontroll och långsiktig hälsa – vad vet vi idag?

Att ha kontroll på blodsockret är något som har diskuterats flitigt under lång tid. I en artikelserie på tre delar tar Jacob Gudiol oss med till vad forskningen verkligen säger.

Jacob Gudiol

15 aug. 2023

Ocklusionsträning och högintensiv styrketräning

I boken Träna Mindre kan du läsa om olika sätt att höja intensiteten vid styrketräning. Ett av dessa sätt är ocklusionsträning.

Wille Valkeaoja

7 aug. 2023

Vad man kan göra för att bättre hantera träning i hög värme

I avsnitt 403 av Tyngre Träningssnack diskuteras träning i värme. Vad är det som värmer våra kroppar och vilka faktorer kan man påverka så att det inte får en onödigt stor inverkan på vår prestation?

2 aug. 2023

Gudiol om träningens betydelse

Mitt i sommarstöket fångar vi upp Jacob Gudiol för att prata om träningens betydelse, både på hälsan och vår livslängd. Lagom är bäst, kan man säga.

24 juli 2023

Kan Stryd förutsäga din Critical Power?

Cyklister har sedan länge använt effektutveckling som ett mått på intensitet. Inom löpning har man använt sig av hastighet för samma syfte.

Wille Valkeaoja

20 juli 2023

Självstyrd intervallvila

När du inte riktigt är redo att se gud men ändå vill kunna genomföra ett kvalitativt intervallpass verkar det funka att lägga upp viloperioderna efter eget huvud.

Wille Valkeaoja

13 juli 2023

Den magiska tröskeltimmen

Många tänker att tröskelintensitet är något du orkar bibehålla i en timme. Verkligheten är dock betydligt mer komplex.

Wille Valkeaoja

5 juli 2023

Forskningen på om träning ger ökad livslängd

Marcel Ballin är tillbaka som bäst i Tyngre Träningssnack. Den här gången diskuterar vi bland annat träning och livslängd.

5 juli 2023

Mat för att bygga muskler

Vilka delar i kosten är viktigast när det kommer till att bygga muskler? Lova Molin ger dig all information du behöver.

Lova Molin

25 juni 2023

Sömnkvalitén kan påverkas negativt av en sämre diet

För drygt 7 år sedan skrev jag en artikel här på Tyngre om vad man visste kring hur kosten påverkade människors sömn. Nu är det dags för uppdatering.

Jacob Gudiol

9 juni 2023

Så grillar du hälsosamt och gott – dietisten tipsar!

Sommaren är här vilket också innebär säsong för att grilla. När det kommer till grillen finns det många nyttiga grillalternativ.

Lova Molin

2 juni 2023

Autoreglerad träning

Alla som har följt ett träningsprogram vet att det är svårt att utföra träningen exakt som det är tänkt. En ny studie har tittat på två sätt att göra det på.

Wille Valkeaoja

19 apr. 2023

Jacob Gudiol om alternativa "sanningssägare"

Vi pratar om trender kring alternativa dietpåståenden, en påtaglig forskningsresistens och blandat vaccinationsmotstånd.

10 apr. 2023

Hälsosamma och billiga livsmedel – Dietisten tipsar

Att hålla koll på priserna i mataffären är extra aktuellt just nu. Maten har blivit dyrare och för många svider de höjda matkostnaderna i plånboken.

Lova Molin

28 mars 2023

Träningsuppehåll

Alla som tränar regelbundet kommer någon gång behöva göra uppehåll i träningen. Frågan är hur mycket detta påverkar din träning.

Wille Valkeaoja

15 mars 2023

Mot 10 km – Styrketräningen

Det är välbelagt att löpare bör styrketräna benen. Det går dock att individanpassa träningen för bästa resultat.

Wille Valkeaoja

9 mars 2023

Ramadan och träning för motionärer och elitidrottare

Här i del 2 ska vi fortsätta genom att titta mer specifikt på fysisk aktivitet och prestation under Ramadan.

Jacob Gudiol

8 mars 2023

Vad händer med hälsan under Ramadan?

Snart är det dags för Ramadan som är den heligaste månaden i den islamiska kalendern. Men hur påverkar den hälsan?

Jacob Gudiol

7 mars 2023