Verkligheten bakom övervikt

Teorier om vad som gör oss feta finns det gott om. Men vad är egentligen sant, och vad betyder mest? Guddi bryter tag i frågan.

Jacob Gudiol

Okej, jag ska börja den här artikeln med att erkänna att jag inte kommer att ge något bra svar på frågan i rubriken. Det jag istället tänker skriva om är ett par saker som ofta pekas ut som viktiga faktorer när det gäller övervikt, men där trenderna i samhället när det gäller den faktorn inte alls stämmer överens med förändringen i övervikt.

Det jag kommer visa i den här artikeln är endast korrelationer, det är alltså ett statistiskt samband mellan de två faktorerna. Det här innebär inte att det nödvändigtvis är så att den ena saken orsakar den andra, men om du till exempel vill påstå att människor är överviktiga idag eftersom de rör på sig mindre så kommer du få väldigt svårt att förklara varför övervikten har ökat när mängden fysisk aktivitet inte har minskat särskilt nämnvärt sedan 1980-talet (1).

Att mindre fysisk aktivitet eller mindre träning inte är någon stor orsak till dagens överviktsproblem har jag skrivit mycket mer ingående om på träningslära tidigare, Orsaken till fetmaepidemin – Lite motion eller mycket mat?.

Då det inte finns några bra belägg för att människor rör på sig mindre idag än förr eller att de förbrukar markant mindre kalorier idag jämfört med förr så är det svårt att skylla övervikten på lägre kaloriförbrukning. För medan kaloriförbrukningen verkar ha hållit sig relativt stabilt så har övervikten ökat markant.

Är övervikt endast ett klassproblem?

För några månader sen var det en kort debatt här i Sverige kring hur övervikten ökar där vår hälsominister, Gabriel Wikström‌ , först svarade på en fråga om han kunde tänka sig någon form av fettskatt vart på han ordagrant svarade ”Det är inget vi tittar på just nu men man kan inte utesluta det i framtiden”. Med andra ord så hade ingen ens funderat i de banorna men utan att ha diskuterat det så ville han inte utesluta det.

Jonas Colting‌ gjorde sedan som han brukar göra och valde att misstolka det som Wikström sagt totalt och skickade in en arg insändare där han berättade hur korkat det var av Wikström att spekulera kring en fettskatt J Det som är intressant för den här diskussionen är dock Wikströms replik på allt det här där han skriver att han tycker att fokus ska läggas på en ”jämlik hälsa” och Wikström påstår att ohälsa och övervikt först och främst är en klassfråga.

Det är ganska vanligt att man stöter på påståenden som att övervikt är en klassfråga och att det mest är de med lägre utbildning och inkomst som blir överviktiga. Så att övervikt mest beror på dålig utbildning och brist på pengar till att köpa bra mat är också en vanlig ”hypotes” kring varför övervikten ökar. Problemet med den här hypotesen är dock att övervikten ökar i mer eller mindre alla grupper i samhället (1). Graferna här under är för USA då det är det landet det finns mest information om. Jag har dock inte sett någonting som talar emot att utvecklingen skulle skilja sig markant här i Sverige även om vi ligger bättre till i alla grupper och övervikten har planat ut mer markant här på senare år även om den fortfarande verkar öka något.

Som du kan se i graferna här ovanför så är trenden precis densamma för alla de här grupperna i USA. Den enda stora skillnaden är att vissa grupper låg efter redan från början. Sedn finns där små skillnader även i hur snabbt ökningen har skett under olika tidpunkter, men trenden är ändå tydlig för alla grupper – de ökar i vikt.

Att därför säga att övervikt bara är en klassfråga är inte rätt. Visst drabbar det oftare personer av lägre klass, men ser man på utvecklingen över tid så är övervikt något som ökar inom alla grupper.

Varför är det då ändå personer som säger att övervikt är något som nästan bara drabbar lågutbildade eller låginkomsttagare? Förklaringen ligger troligen i att man tittat för mycket på så kallade tvärsnittsstudier. En tvärsnittsstudie är en studie där du vid en tidpunkt tittar på många olika grupper i en population för att undersöka om de skiljer sig på något sätt. Om vi till exempel tittar på övervikt så ser vi då att människor med lägre utbildning och/eller inkomst tydligt väger mer. Ifrån den informationen är det sedan lätt att dra den (felaktiga) slutsatsen att övervikt främst är ett klassproblem.

Det man glömmer att fundera kring i den här situationen är att kanske alla grupperna är ”drabbade” av problemet och att det du tittar på mer är en fråga om hur känsliga olika grupper är för det som de utsätts för. I det här fallet har vi alltså en situation där alla människor drabbas av det som ger övervikt men de med lägre utbildning/inkomst är av någon orsak mer känsliga. Fast alla grupper är fortfarande utsatta och alla grupper ökar i vikt över tid.

Ett bra exempel för att illustrera detta är att du tänker dig en situation där alla människor röker två paket cigaretter om dagen. Om du gjort en tvärsnittsstudie på alla människor för att försöka ta reda på vilka som drabbas av lungcancer så hade din slutsats blivit att lungcancer är en genetisk sjukdom. Det är ju endast personerna med fel gener som drabbas. Det du däremot hade missat om du dragit den slutsatsen är att utan rökningen så hade i princip ingen person drabbats av lungcancer, oavsett gener. Så den verkliga största orsaken till lungcancer är rökning, inte gener. Men eftersom alla utsätts för rökningen så kan du inte se detta med den här typen av studie. På precis samma sätt kan studier på klass och övervikt skymma den som tittar från den viktigare orsakerna till övervikt, eftersom alla utsätts för de här faktorerna.

När många ser kurvor likt de här ovanför frågar många sig ”varför är övervikten större hos de med lägre utbildning?”. En mycket mer intressant fråga hade dock varit ”varför ökar övervikten i samma takt hos alla oavsett klass?”.

Orsaken är inte att vi äter för lite frukt och grönsaker

En annan vanlig förklaring från gemene man till varför folk är överviktiga idag är att människor äter för lite frukt och grönsaker. Det är sant att folk skulle må bättre om de åt mer frukt och grönsaker men det är väldigt svårt att förklara dagens överviktsproblem med att folk äter för lite av det. Orsaken är helt enkelt för att vi idag äter mer frukt och grönsaker än vad vi gjorde för trettio år sen. Den här utvecklingen är sann både för USA och för Sverige (1, 2). Här under kan du se utvecklingen för USA i grafisk form.

Det går alltså inte att skylla dagens övervikt på att folk äter för lite frukt och grönsaker. Visst är det fullt möjligt att färre hade varit överviktiga om intaget av frukt och grönsaker ökat ytterligare men det är inte någon förändring i intaget av frukt och grönsaker som gjort att övervikten ökat de senaste 30-40 åren.

Kaloriintag och övervikt

Ser man till korrelationen mellan kaloriintag och vikt finns där ett tydligt och klart samband. Här har du förändringen i kaloriintag för USA vilket du kan se följer utvecklingen för vikt ovan väldigt bra.

Det finns de som vill lägga skulden på antingen endast fett eller endast kolhydrater när det gäller den här utvecklingen. För fett så stämmer utvecklingen väl om du tittar på förändringen globalt där många länder förr åt en större mängd kolhydrater och idag börjar gå upp i vikt samtidigt som de ökat på sitt fettintag. Här under kan du se hur utvecklingen har gått i Kina sen slutet av 80-talet (3).

Tittar vi emellertid på USA så ser du nästan det motsatta sambandet. Där har intaget av kolhydrater ökat samtidigt som övervikten ökat fram tills ungefär år 2000. Efter det året så har intaget av kolhydrater minskat något och intaget av fett ökat lite. Inte direkt i samband med den här förändringen men kanske 5-6 år senare så började också övervikten att plana av något i USA. Den är fortfarande på väg uppåt, men inte lika snabbt.

Här i Sverige är utvecklingen lite mitt emellan de två tidigare. Här har vi främst ökat på intaget av kolhydrater men ökningen är ganska blygsam i förhållande till USA. Ökningen startade inte heller förrän mellan 1995-2000 vilket gör att det inte faller särskilt väl i linje med när ökningen i övervikt startade.

Så förutom att intaget av kalorier har ökat med övervikten så finns det inte så mycket som talar för att det skulle vara en enskild makronutrient, det vill säga kolhydrater, fett eller protein, som ensamt står ansvarig. Det är i alla fall inte så att alla former av kolhydrater, fett eller protein är ett problem. Det är ju fortfarande möjligt att det är någon enskild form av fett eller kolhydrater som är ansvarig för den här utvecklingen. Det finns ju böcker skrivna som både skyller det här på mättat fett, omega-6 oljor, socker, mat med hög GI, spannmål för sig själv och så vidare.

Men vad är då problemet? Varför är så många överviktiga?

Om det nu med stor sannolikhet inte är sakerna jag tagit upp i den här artikeln som varit orsaken till att övervikten ökat markant, vad är det då? Eftersom det uppenbarligen inte är alla kolhydrater eller allt fett som enskilt bär skulden så är det säkert många som tänker att socker framstår som en självklar huvudmisstänkt. Även här så ställer faktisk information från studier till det för de som tror att socker alltid är dåligt och ökar risken för övervikt. Det är nämligen så att när man gör studier för att undersöka om det finns ett samband mellan folks totala sockerintag och övervikt så är det sambandet omvänt. Folk som äter mer socker väger alltså generellt sett mindre (4).

De här studierna som visade på detta resultat publicerades främst på 70- och 80-talet. Efter det så insåg sannolikt de flesta forskare att det var en dålig idé att bara klumpa ihop alla former av socker som om det vore samma sak utan istället började man dela upp det i tillsatt och naturligt förekommande socker, ganska ofta med juice i en kategori för sig själv eller tillsammans med andra sockersötade drycker. När man gjorde den här indelningen så såg man helt plötsligt att intaget av tillsatt socker korrelerade med ökad vikt och en översiktsartikel från 2013 som även inkluderade interventionsstudier visade ganska övertygande att tillsatt socker har en tydlig inverkan på folks vikt (5).

Det är alltså inte molekylen socker i sig som är problemet i det här sammanhanget. Problemet är hur socker används i vissa livmedel. Jag har gjort ett försök att belysa det som jag personligen anser är de allra största faktorerna i min bok Skitmat om du vill veta vad jag anser i den frågan. Den boken är på knappt 300 sidor och går inte att återge fullt ut här.

Väldigt kort så handlar det främst om en väldig massa mat som är framtagen för att vi ska tycka om den ”för mycket”, genom att blanda olika ingredienser på ett visst vis så blir det helt enkelt ”för gott” och vi äter lätt mer än vi borde. Det är inte bara socker som är en bov här utan nästan allting som är nyttigt och näringsrikt i ett sammanhang kan vara en huvudingrediens i skitmat.

Det är inte heller bara människor som lätt äter sig feta på den här maten utan det gäller även för djur. Vårt intag av den här maten har ökat väldigt tydligt samtidigt som övervikten ökat. Det mesta av den här maten tillhör de så kallade ultra-processade livsmedel och här under kan du se hur utvecklingen sett ut för Sverige när det gäller intaget av den kategorin av produkter i förhållande till andra. Du kan läsa mer om studien där grafen kommer ifrån på träningslära i artikeln ”Varför det finns fler överviktiga än normalviktiga”.

Utöver det så har tillgången på den här maten ökat lavinartat och idag måste de flesta av oss aktivt välja att inte äta den här maten flera gånger per dag. Från att du kanske för 20 år sen blev erbjuden kakor en gång i veckan kan du idag med lätthet bli erbjuden kakor dagligen. Om du har svårt att inte köpa ”något gott” när du är och handlar så kan du idag bli lockad att köpa just den maten du ”egentligen inte vill äta” flera gånger dagligen, du hittar den vid kassorna på Elgiganten, IKEA, Biltema, Mataffären, idrottsanläggningen, gymmet… ja, mer eller mindre överallt. Om du är ute och kör sent på kvällen när det förr nästan var omöjligt att få tag i något att äta så kan du nu ungefär var 5-10 minut se en stor reklampelare för snabbmat eller en bensinmack som i princip endast säljer skitmat.

Summering

Det här blev en ganska lång artikel där jag mest har tittat på korrelationer mellan olika saker och övervikt. Att två saker sammanfaller i tid innebär inte nödvändigtvis att de är relaterade eller att det ena orsakar det andra. Fast vill du påstå att någonting orsakar någonting annat så blir det oftast svårt att argumentera för det om där saknas en korrelation mellan de två. Det innebär inte att påståendet måste vara fel. Det är rent teoretiskt fullt möjligt att någonting kan orsaka något annat, men att det inte syns i den här typen av korrelationer på grund av andra faktorer utifrån som vi ännu inte känner till. Sannolikheten att det skulle vara så är dock låg, oftast väldigt låg.

Där det idag finns ett tydligt samband mellan är ett ökat kaloriintag och ökad övervikt. Frågan är ju då varför folk äter fler kalorier och svaret på den frågan är minst sagt komplicerad. Tillsatt socker korrelerar med ökningen av övervikt och kan vara en av bovarna. Det finns stöd för det från flera olika typer av studier både på djur och människor, socker i rätt mängd och i rätt form leder lätt till att folk äter för mycket. Även många andra faktorer korrelerar också med övervikten och för flera av dessa faktorer finns det också stöd från både studier på människor och djur att de påverkar. Än så länge är evidensen starkast för socker men det beror troligen mest på att socker studerats mycket mer än allt annat. Vill du veta mer om dessa orsaker kan du köpa Skitmat. Eller så struntar du i exakt vad det är och nöjer dig med insikten att du inte bör äta för mycket av den ultraprocessade maten J

Den här utvecklingen i sin tur har lett till att vi helt enkelt äter fler kalorier idag.

° ° ° 


Liknande artiklar
Alex Danielsson gästar om träning efter 45

Jossan tog sommarlov, så detta avsnitt gästas av Alex Danielsson. De pratar om deras favoritställe, Vemdalen, och njuter av lite fredagsmys med champagne.

19 juli 2024

Svenskar äter fortfarande för mycket salt, socker och mättat fett

I avsnitt 126 av Hälsoveckan by Tyngre diskuterar Jacob, Caroline och Erik Livsmedelsverkets nya undersökning ”Matkorgen 2022”.

2 juli 2024

GLAD SOMMAR FRÅN OSS!

Nu tar duon sommarlov från podden och laddar upp inför hösten med nya spännande gäster och samtal. Vi går även igenom frågor som kommit in från er lyssnare.

10 juni 2024

Längre livslängd för typ 2-diabetiker med Ozempic

Jacob och Caroline berättar om en ny studie i New England Journal of Medicine där man visat att semaglutide minskar risken för dödsfall och försämring av redan förekommande njursjukdom hos typ 2-diabetiker.

28 maj 2024

Pischa & Mange filosoferar rätt från Grekland

Våra poddvärdar diskuterar saker som dykt upp under deras vecka i Grekland. Häng med!

20 maj 2024

Varför lyckas vissa & andra inte?

Magnus & Pischa går igenom deras nycklar och tankar kring varför vissa lyckas med att nå sina mål och andra inte.

13 maj 2024

Mer träning ger större vadmuskler

Vadmusklerna svarar bättre på hög volym - i alla fall kortsiktigt.

Jacob Gudiol

12 maj 2024

Your wish is our command!

Ni önskade, de svarar! Vad äter Mange & Pischa och hur går deras filosofi egentligen? Lever de som de lär? Återstår att höra, IN & LYSSNA!

6 maj 2024

Från övervikt till Bikini Fitness!

Sarah Mossfeldt tar sig ur ett kontrollerande förhållande där hon även gått upp en hel del i vikt, revanschen blir bikini fitness. Hör henne berätta om denna omtumlande resa och hur man hittar balansen efter.

29 apr. 2024

Digitalisering av behandling kring barnobesitas, hur går det till?

Malin Ramkloo är den i Sverige som jobbat längst med appen Evira. Ett verktyg som har vuxit sig starkt inom behandling av barnobesitas.

22 apr. 2024

Whatever fits your macros, ELLER??

Magnus och Pischa tar upp lyssnarnas frågor. De pratar mindset, makroämnen och är obesitas en sjukdom?

15 apr. 2024

Gener, ultraprocessad mat och fetma

Jacob och Erik diskuterar tre olika ämnen. Däribland övervikt, gener och fetma.

26 mars 2024

Kost, problematiska inlägg på sociala medier och vårt absoluta favoritämne, kost

Idag gästar ingen expert eller gäst utan ni får njuta av ett extra långt avsnitt med endast Pischa & Mange och deras ljuva stämmor.

25 mars 2024

Johan har gått från 177 till 105 kg på 1 år

I veckans avsnitt gästar fantastiska Johan Julinder som tar oss igenom sitt liv. Vilka metoder funkar egentligen?

18 mars 2024

Du får troligen inga speciella effekter från din fasta

Det har varit i princip omöjligt att missa all hype kring fasta de senaste 5 åren. Men hur effektivt är det egentligen?

Jacob Gudiol

14 mars 2024

Jacob Gudiol dissekerar alla våra och ERA frågor

Dagens gäst behöver nog ingen närmare presentation, men han är experten som ofta syns i olika mediesammanhang. Man kan säga att Jacob Gudiol TAR över dagens avsnitt. Ett spännande avsnitt.

11 mars 2024

Olivia Helltén genomgick en gastric bypass som 18-åring

Hela livet har Olivia Helltén fått höra att så länge som hon är överviktig så kommer hon aldrig att leva längre än till 30.

4 mars 2024

Biggest Loser ett år senare, Jocke & Jossan gästar!

Den populära duon Joakim ”Jocke” Isaksson Markström och Josselin Freytes pratar färgglada piskor, att vara snäll med sig själv och hur svårt det är att bibehålla en livsstil.

26 feb. 2024

Nutritionsforskning är svårt och får för lite forskningspengar

I avsnitt 107 diskuterar Jacob, Linnea och Erik olika utmaningar som finns kring nutritionsforskning idag.

20 feb. 2024

"Överviktiga är fula, lata och oattraktiva"

Emilia Berglund hörde av sig till oss med sin historia om hur boken 'Dags att bli smal!' skapade så pass stor ångest hos henne att hon hamnade i en berg- och dalbana kring hennes vikt.

19 feb. 2024

Hur screening och förebyggande tester kan göra så du mår sämre

Med det nya året kommer många personers ambitioner att börja om på nytt med fokus på hälsa och välmående. Hur relevant är det då med hälsotester och screeningar?

Jacob Gudiol

13 feb. 2024

Ätstörningsexperten: "Du är INTE din vikt!"

Carolina Palmberg har under 20 år har hjälpt drabbade och anhöriga att återta egenmakt och kontroll från ätstörning och självskadande beteenden. 

12 feb. 2024

Kerstin Brismar forskar om livsstilssjukdomar

Kerstin Brismar är senior professor i endokrinologi och diabetesforskning vid Karolinska Institutet. Hon forskar på bl a livsstilssjukdomar.

5 feb. 2024

Gastric bypass – hur går det till?

Torsten Olbers är professor i kirurgi och expert inom området gastric bypass. Vi går igenom för- och nackdelar. Hur ser framtidens behandling ut?

29 jan. 2024

Daniel Berglind - hur lite behöver vi träna egentligen?

avoriten Daniel Berglind är tillbaka i podden, Magnus är nyfiken på hur lite behöver han egentligen träna och måste vi få i oss protein?

22 jan. 2024

Katarina Krügers eviga bantning ledde till matmissbruk

Katarina Krüger driver idag eget inom coaching där hon hjälper andra att slippa gå igenom det hon gick igenom.

15 jan. 2024

Tips för att fortsätta med träningen på längre sikt

Träning påstås få människor att må bättre. Så hur gör vi då för att få folk att fortsätta med det? Jacob Gudiol väger in i frågan.

Jacob Gudiol

15 jan. 2024

Not Fanny Anymore... från viktnedgång till livsförändring?

Fanny Lagerwall är tjejen med många bollar i luften, och en dag bestämmer hon sig för att göra en STOR förändring.

8 jan. 2024

Nytt år, nya löften för Mange!

Vi rivstartar året med Manges 4.0 löfteslista och Pischa får äntligen dela sina. Som vanligt tipsar duon om vad man kan tänka på inför starten av det nya året.

1 jan. 2024

TACK FÖR OSS 2023!

Pischa och Mange gör en recap på året som gått och de gäster de mött. Tips: Ta med ett glas bubbel till avsnittet!

25 dec. 2023

HO HO HO, det är jul i studion!

Mange och Pischa förbereder er lyssnare på bästa sätt inför julen, och julafton.

18 dec. 2023

Dr Neuman om vad som verkligen betyder nåt

Besök av Nicklas Neuman, där vi snackar om den faktiska betydelsen av ett antal olika kostaspekter. Både för hälsa & för presstation.

11 dec. 2023

Min hjärtoperation blev min frus utmattningsdepression

Daniel Küng berättar sin historia om hur han gick från att vara en lekfull flerbarnsfar till att hamna i depression och tampas med sin övervikt som påverkade hela familjen.

11 dec. 2023