Efter förra veckans mer övergripande avsnitt om diabetes läggs nu fokus över på enbart diabetes typ 1.

Efter ett mer övergripande avsnitt om diabetes läggs nu fokus över på enbart diabetes typ 1. Orsaken till varför man drabbas är fortfarande till viss del oklart. Ur ett dietistperspektiv diskuteras behandling, risker och bra att tänka på gällande kost, alkohol och fysisk aktivitet.

Du kan ladda hem avsnittet direkt här.